Общество

Декларация на изумление

Коментар по повод мнението на министър Игнатов

◊ ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Декларация на изумление

Уважаеми министър-председател,
Уважаеми сънародници, колеги учени и преподаватели, студенти!

С изумление научаваме от стенограмата по-долу, че министър Сергей Игнатов настоява българската наука да получи възможно най-ниско финансиране през 2020 г. по повод новата програма на България като част от стратегията „Европа 2020“ на Европейския съюз.

Напомняме, че за 2010 г. нашето общество е поело ангажимент да отдели 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за научни изследвания и за развойна дейност. Днес правителството отделя за наука 10 пъти по-малко и едновременно с това министри си позволяват публично да обиждат учените!

От приложената по-долу стенограма установяваме, че нашият ресорен министър, министърът на науката и образованието – доц. Сергей Игнатов, пледира пред Министерския съвет да не се изпълняват европейските изисквания за наука дори през далечната 2020 г. С характерната си историческа проникновеност и икономическа грамотност той предрича криза дотогава и невъзможност за изпълнение на плана. За сметка на това, министерствата на финансите и икономиката, представени в това заседание от министър Трайков, заявяват, че един не толкова лош дял (2%) все пак е изпълним.

И тук се случва ЧУДОТО: Министърът, който трябва да скочи, да удари шапката си в земята, да защити науката и да поиска 3% (и даже 4%, както във Финландия!), да заплаши с оставка, ако искането му не бъде прието и т.н., казва наистина „НЕ“. Но не в посоката, която изисква ресорът му!!! Вместо увеличение, (парадоксално, но факт!) той пледира за намаляване на тази сума до 0,6%, цитирайки изключително икономически и културоведски доводи, с които засенчва присъстващите финансисти и дори експертите на УолСтрийт. С мъка Министър-председателят Борисов успява да го убеди да оставят на клетите учени около половината от полагаемото им се днес финансиране, но за далечната 2020 г. БЛАГОДАРИМ ВИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ! БЛАГОДАРИМ ВИ МИНИСТЪР ТРАЙКОВ!

Само че защо трябваше да изобретяваме министър на образованието и науката – наукомразец. Нали не с такива “научни открития“ искаме да се прославим по света?

Във връзка с изложеното по-горе, ние настояваме пред Премиера Б. Борисов за две основни мерки:

1. Коригиране на този процент до 3% - така, както препоръчва Европейския съюз.

2. Предлагаме също преместване на настоящия научен министър на нова длъжност - министър на финансите. Той твърде добре и на място се е научил да употребява думичката „НЕ“ - просто е объркал своето призвание и място.

Наистина, питаме се ние, толкова ли е невъзможно да се намери министър за МОН, разбиращ връзката между науката, иновациите и изхода от икономическите кризи? Толкова ли е невъзможно да имаме общо съгласие за изграждане икономиката на сивото вещество у нас?

Как можем да разчитаме на министър Игнатов да милее за науката и да управлява нейното развитие, когато той открито лобира “против”, съмнявайки се в нейните възможности и успехи? Чии интереси защитава тогава?

С уважение и призив за четене на стенограми!
Сдружение „Когито“ – учените, които не се примиряват


◊ СТЕНОГРАМАТА

(извлечение от стенограма на заседание на 5.05.2010 г. на Министерския Съвет на републиката)


Точка 6

Доклад относно одобряване на Рамкова позиция на Република България относно двустранни консултации по националните цели във връзка със стратегията „Европа 2020”

Бойко Борисов: Вносител съм аз и заместник министър-председателят и министър на финансите.

Константин Димитров: Господин премиер, предлагаме по тази точка кратка дискусия, тъй като някои неща трябва да се прецизират на ниво министри, ако не възразявате.

Сергей Игнатов: Господин премиер, става дума за това, че ние не виждаме как до 2020 г. парите за наука могат да нараснат на повече от 0,6 на сто.

Константин Димитров: Министерството на икономиката и енергетиката казват, че могат да постигнат и до 2 на сто. Министерството на образованието и науката, казват 0,6 на сто.

Европейската комисия споменава според нейни изчисления цифри 1,2 на сто и 1,4 на сто. Така че, това е един от въпросите, които на министерско ниво би трябвало да бъде уточнен от наша гледна точка.

Сергей Игнатов: Имам предвид, че България е на последно място по иновации и конкурентоспособност в Европа. Предвид финансовата криза и практиката през последните години, смятам, че повече от 0,6 на сто ние няма да достигнем. Ако достигнем, е добре, ще ни похвалят. Обаче, ако достигнем до 0,7 на сто и 0,8 на сто, а сме обещали едно и нещо или два, отново няма да сме постигнали нищо. Не виждам как ще се увеличат частните вложения за стимулиране на науката. Държавата поема определен ангажимент, но в страните, където има много пари за наука, те се дължат преди всичко на частната подкрепа. Това означава при нас да очакваме да навлезе нова култура, но не виждам как за тези десет години ще има такава драстична промяна, която ще доведе до това. Мечтая да съм министърът, който да има тези проценти за наука, но не е реалистично. Ако от нивото сега отидем към 0,6 на сто – това е двойно увеличение.

Бойко Борисов: Искам да кажа, че ако България е била управлявана правилно, ако не е направена тази разбойническа приватизация, ако не са източвани по такъв безобразен начин държавните предприятия, бюджетите и не се е ширила тази корупция, не двойно, а тройно е можело да бъдат вдигнати парите за образование и за култура.

С програмата и с действията си това правителство, надявам се истински хората да го оценят и този процес да продължи, така че спокойно през 2020 година да даваме повече пари за наука и то така, както е европейската тенденция. За това ние сме в Европейския съюз и искаме да сме и в доброто, и в лошото съизмерими с другите европейски държави. Така че не приемам аргументa ви, че отсега трябва да си мислим, че ние не можем да осигурим пари – точно обратното.

Убеден съм, че държавата може да работи много по-добре, правим го и действаме.

Трайчо Трайков: Господин министър-председател, въпросът е, че в тази точка са заложени за иновации от 0,6 на сто, с което ние твърдо не сме съгласни. Според Европейската комисия минималното за България би трябвало да е 1,4 на сто. Европейската цел 2020 е 3 на сто. Ние смятаме,че трябва да е между 1,4 на сто и 2 на сто. Също така смятаме, че трябва да бъде заложено като минимална цел, защото много добре знаем как винаги се намира кауза, която да мобилизира повече обществен ентусиазъм за харчене на пари, ако ние искаме да развиваме иновации, а това е целта ни, защото имаме конкурентноспособна икономика.

Бойко Борисов: Приема се точка 6 с предложението на Трайчо Трайков.

Автор: Сдружение „Когито“
14.05.2010 г. 13:09
Посетено: 1951
Етикети: Декларация
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/9948-deklaratsiya-na-izumlenie