Общество

По повод плановете за закриване на Полския институт в София

Изявление на говорителя на Министерството на външните работи на Република Полша, публикувано от Полската телеграфна агенция (РАР)

От няколко месеца в Министерството на външните работи продължава работата за привеждане на мрежата от полски задгранични представителства в съответствие с актуалната геополитическа ситуация и съвременните изисквания в сферата на обществената и културната дипломация. В рамките на това Департаментът за обществена и културна дипломация при МВнР извърши преглед и анализ на мрежата от Институти, в резултат на които бе изработена стратегия за тяхното развитие през следващите години. Бе прието, че понастоящем приоритет на Полските институти трябва да бъде достигането до елита на страните, в които те функционират чрез организирането на мащабни прояви с дълготраен промоционален ефект. Във връзка с това бе прието, че трябва да се промени досегашният начин на функциониране на Институтите, които вече ще трябва да осъществяват своята дейност в по-съвременна форма, близка по характер до дейността на малките динамични импресарски агенции. Защото подобно решение ни дава шанса да достигнем до широка група потребители и да бъдем отразявани в локалните медии.

Въз основа на анализа, извършен с оглед на региона на Балканите, бе констатирано, че Институтът в София е изпълнил поставените някога пред него задачи. Понастоящем бе прието за рационално ликвидирането на института в досегашната му форма и създаването на длъжността "експерт по въпросите на промоцията" в Посолството на Република Полша в София, който да окаже подкрепа на задграничното представителство в осъществяването на задачите в сферата на обществената и културната дипломация.

Същевременно следва да подчертаем, че в резултат на ликвидирането на Института в София няма да пострада осъществяването на планираните вече промоционални прояви и особено на онези, които са свързани с честването на Годината на Шопен. Защото ще бъде осъществено временно подсилване на компонента на културната дипломация в Посолството на РП в София чрез прехвърляне на служители от Института със задачата да осъществяват проектите, планирани за настоящата година.


Пьотр Пашковски,
Говорител на Министерството

Работен превод: Благовеста Лингорска
19.01.2010 г.


Публикувано на сайта на МВнР на Полша
http://www.msz.gov.pl/index.php?document=33062

Автор:
20.01.2010 г. 12:28
Посетено: 1475
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/9208-po-povod-planovete-za-zakrivane-na-polskiya-institut-v-sofiya