Общество

Фондация "Златната рибка"

Организатор на Международния детски фестивал “Златната рибка”

Фондация "Златната рибка"
 • МИСИЯ, ЦЕЛИ, ПРОЯВИ
 • Фондация “Златната рибка”, чиято основна мисия е да открива и лансира млади таланти в областта на изкуството, e учредена през 2002 година от група съмишленици, убедени, че изкуството облагородява човека. Състоянието на младите хора в страната и мястото им в обществото са едни от важните приоритети на нашата Фондация. Чрез създаването на успешна дългосрочна политика в областта на детското изкуство тя дава своя принос за съхраняване на общочовешките ценности сред младите хора, като повишава качеството на неформалното обучение в свободното време на децата. По този начин им осигурява възможност за успешна личностна реализация в духа на Закона за закрила на детето. Средства за постигане целите на Фондацията са:  Провеждане на ежегоден международен Фестивал на детско-юношеската популярна песен “Златната рибка” и други културно образователни прояви с цел общуване на децата и младите хора чрез езика на изкуството и културата  Постоянно действаща Академия по изкуствата за деца и млади хора; Подготовка и подпомагане участието на талантливи млади изпълнители в конкурси и фестивали;  Стимулиране и подпомагане на свободния обмен на идеи и изяви, информация и знания на творци за създаване на оригинални творби за деца и млади хора, изследователски, творчески, образователни, културни и благотворителни прояви и дейности, свързани с целта на фондацията;  Осъществяване на контакти и сътрудничество с неправителствени организации у нас и в чужбина за проучване и прилагане на техния опит за развитие на творчеството на децата и младите таланти. В рамките на Международен детски фестивал “Златната рибка” се провежда Международен конкурс на детско-юношеската популярна песен "Златната рибка". В жанрово отношение този музикален детски форум има за цел да покаже тематичните интереси, естетическите търсения и ориентири на децата, които със своите авангардни хрумвания и идеи, зареждат световните сцени с оригинални решения. В концертните зали Фестивалът дава възможност да бъде видяно най-доброто, създадено от детските формации. Опирайки се на тях, ние акумулираме надежда у младото поколение - да пази човека и всички постижения на цивилизацията. За нас, българите, това са духовни ценности, идващи от вековете. В дните на фестивала се провеждат съпътстващи основния конкурс прояви - изложби по детска живопис, фотоизложба, детско модно ревю, срещи на деца с разнородни таланти, дискусии по предварително определена актуална тема за всяко отделно издание на фестивала, обсъждане на творбите и проблемите, които те поставят, образователни програми: пленер по изобразително изкуство, международна детска лятна академия по вокално, танцово и театрално изкуство. Интересът към този Фестивал е толкова голям, колкото са големи и амбициите на нашите деца и педагози. Те са приели присърце идеята за неговото успешно реализиране. Това е още една успешна крачка към сближаване на сродните творци и институции в областта на детското изкуство. Целта ни е фестивалът да се превърне в средище за формиране на творчески колективи за бъдеща работа и обмен между ръководители и изпълнители.
 • ИСТОРИЯТА
 • Първият Международен конкурс на детско-юношеската популярна песен "Златната рибка" се проведе през периода 24-26 юли 2003 година в Летен театър, Варна. Организира се от Фондация “Златната рибка” със съдействието на Двореца на културата и спорта – Варна и Съюза на българските композитори. В Конкурса взеха участие 102 състезатели от Украйна, Македония, Сърбия и Черна гора и България. В дните на фестивала се проведоха и съпътстващи основния конкурс прояви - изложба на детска живопис и детско модно ревю. Участниците във фестивала изнесоха концерт в Карин дом. Проведе се конференция на тема: ”Актуални проблеми на детско–юношеската популярна песен и работа с деца поп изпълнители“. Към Конкурса бе проявен интерес и след неговото приключване. Фондация “Златната рибка“ получи покана за концертни изпълнения на лауреатите. Носителката на GRAND PRIX от Първия международен Конкурс на детско-юношеската популярна песен “Златната рибка”, Боряна Христова (на 14 г.), получи по време на Фестивала изключително престижната покана за участие като специален гост в Международния Фестивал “Наша радост“ в Сърбия и Черна гора от проф. Зоя Дурович от Музикалната академия в Подгорица. Там тя изнесе самостоятелен рецитал. На 22 септември 2003 година – Националният празник на Независимостта на Република България, в предаване по БНТ, веднага след издигане на Националния флаг, бе излъчен 45 минутен филм по Канал 1 на Гала концерта на призьорите и интервю с проф. Виктор Чучков – Председател на професионалното жури. Това е сериозно признание и своеобразна оценка на Първия международен Конкурс на детско–юношеската забавна песен “Златната рибка“ на национално ниво. На 09, 10 и 11 юли 2004 се проведе Второто издание на Международния Конкурс на детско-юношеската популярна песен “Златната рибка” отново на сцената на Летен театър, Варна. И тази година Председател на професионалното жури бе проф. Виктор Чучков. Участие взеха 68 състезатели. Тази година Конкурсът премина под надслов ”Песента осмисля моя ден” и бе посветена на овладяване рисковото поведение сред младото поколение, тъй като Фондацията работи по Националната програма за превенция срещу различни видове зависимости, агресивно поведение и други видове асоциални прояви. Създадените трайни приятелски и партньорски отношения между децата по време на Конкурса допринесоха за личностното им обогатяване и развитие. А универсалният език на музиката свали езиковите бариери между различните култури и етноси. По време на Конкурса работи Международна детска вокална лятна академия с ръководител главен асистент Мила Маврова – преподавател в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, в която взеха участие изтъкнати и авторитетни преподаватели и изпълнители с международна известност. Проведе се дискусия на тема “Бъдещите звезди” - проблем, реалност или мечта на ...мама, татко, баба или...” Конкурсът бе заснет и излъчен по Ефирна телевизия Варна. Носителите на GRAND PRIX’03 - Боряна Христова и GRAND PRIX’04 - Николай Григоров получиха покана за участие в Италия, където бяха отличени с призови награди: Боряна получи GRAND PRIX’04, а Николай - диплом и награда на публиката. Също така нашите лауреати се върнаха с награди от Сърбия и Черна гора: Боряна Христова – Първа награда, Шанел Еркин - Трета награда и Венелин Иванов – Награда на публиката. Оценката на жури, професионалисти и специалисти е: ”Високо ниво на фестивала и отлично представяне на участниците... Второто издание на фестивала “Златната рибка” - 2004, отново даде сериозна заявка за достойно присъствие в културния живот на град Варна. Похвални са усилията на организаторите да дадат шанс за изява на млади таланти във време, в което инфлацията на духовни ценности е убийствена...”
 • БЪДЕЩЕТО
 • Предстои Третото издание на Международния фестивал на детско-юношеските дарования “Златната рибка”, който ще се проведе от 01 до 10 юли 2005 година отново на приказната сцена на Летен театър, Варна. Изкуството винаги е съществувало благодарение на ценители–меценати, които са инвестирали средства за неговото развитие и усъвършенстване, особено за детски културни инициативи. Фондацията предлага съвместна дейност, сътрудничество и подходящи варианти на рекламна кампания на своите спонсори и дарители, като гарантира коректност на изпълнение.
  Автор: Галина Станева
  25.11.2005 г. 11:35
  Посетено: 877
  Линк към публикацията:
  https://kulturni-novini.info/sections/18/news/522-fondatsiya-zlatnata-ribka