Общество

Васил Калчев - шахматист и издател

Разностранна и богата личност

В Чирпан се проведе първи мемориал, посветен на 60-годишнината от кончината на апостола на българския шахмат и основоположник на организираното шахматно движение в България, на журналиста и издателя - чирпанлията Васил Калчев. Организаторите на проявата - Българска федерация по шахмат, Областен съвет на БСП - Ст. Загора, Фондация ”Пламък” - Стара Загора, със съдействието на община Чирпан и под патронажа на кмета Васил Донев, организираха кръгла маса на тема: “Васил Калчев - живот и дело”. Изнесени бяха три доклада: ”Васил Калчев - деец на българския шахмат” от Стефан Сергиев - зам. председател на БФ по шахмат, “Животът на Васил Калчев” от Ганка Слабакова - бивш директор на ИМ - Чирпан, и “Забравеният рицар на перото” от Трифон Митев - председател на обл. съвет на БСП - Ст. Загора. В своя доклад Сергиев проследи пътя на Васил Калчев като апостол на българския шахмат. Започнал като любител шахматист в началото на 30-те години на миналия век в София в кафене ”Арда”, чирпанлията Васил Калчев се сприятелява с известните шахматисти Александър Цветков, Михаил Кантарджиев, Тодор Попов, които по-късно стават негови постоянни партньори в шахматната игра. Редом с това Васил Калчев установява контакти с лявоориентирани младежи. Васил Калчев има съществен принос за организираното шахматно дело в страната - още през 1935 година организира любителски турнир с 14 участници и в края на годината в София има вече четири шахматни клуба. Във всички организирани турнири между тях взема участие и В. Калчев, където се представя блестящо. През 1936 година той е арестуван по време на шахматен сеанс в кафене “Арда” от цивилни агенти на полицията като техен стар познайник заради дейността си в комунистическата партия. На 30 декември 1936 година той е осъден на 6 години тъмничен затвор и 60 000 лв. глоба. Ганка Слабакова насочи вниманието на присъстващите към малко известни факти от живота на известния чирпанлия, роден на 10 февруари 1902 година като четвърто дете в семейството на Петра и Петър Калчеви. Бащата е познат като изтъкнат читалищен деец, един от основателите на читалището, просветител, човек с висока култура, владеещ руски и френски език. Туберкулозата разбива многолюдното семейство. В. Калчев остава сирак още на две години, през една година умират и майка му, и баща му. Започва тежък живот - изпълнен с мизерия, несрета, и перипетии - от чирпанското сиропиталище през Казанлък, Пловдив, София, Бургас. Многократно арестуван, инквизиран, въдворен в Чирпан, след което се установява в София. Тук започва един от най-важните периоди в живота му, привлечен да работи в администрацията на комунистическите издания. За дейността си в инкриминирани издания много пъти той е изпращан в затвора, интерниран в Разлог. През 1942 г. отново е арестуван, лично Гешев го разпитва, изпратен е в концлагера “Еникьой”, разболява се от туберкулоза и на 24 октомври 1944 година умира в чирпанската болница. За дейността на Васил Калчев като журналист и организатор на вестникарско издателство говори Трифон Митев, подчертавайки необходимостта от “сериозно научно изследване, което би обогатило познанията ни не само за левия печат, но и въобще за българския печат и българското вестникоиздаване и книгоиздаване през 30-те години на миналия век”. Още през 1924 година Калчев постепенно навлиза в издателската дейност, създавайки издателство “Ехо”, което започва да публикува всекидневници и книги: в. “Поглед” (1930) и в. “Жупел” (1931). През втората половина на 1931 г. издава и пуска на пазара прогресивна за времето си литература. Издателство “Ехо” поема издаването на в. “Работничка”, в. “Романс”, в. ”Младежка трибуна”, подпомага детското издание “Звездичка”, изнася дейността си и в провинцията”. През 1935 г. организира първата шахматна библиотека и издава списание ”Шахмат”, от което излизат само три броя. За приноса си в развитието на спорта В. Калчев е награден посмъртно със званието “Заслужил деятел на физкултурата”. Накрая в кафе ”Джой” се проведе сеанс на едновременна игра на майстора на спорта, заслужилия треньор по шахмат, Румен Ангелов с 14 участници. Сеансът завърши с реми за Андон Коюмджиев и Танко Драгиев от Чирпан.
Автор: Елена Шопова
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 1078
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/52-vasil-kalchev-shahmatist-i-izdatel