Общество

Фондация „Сълзица за Вас”

Талантливите са отговорни за Бъдещето!

Фондация „Сълзица за Вас”


◊ ВИЗИТКА

Фондация „Сълзица за Вас” е неправителствена организация, учредена на 21.12.2000 г. в гр. Ямбол, с адрес на управление в гр. София - ж.к. Надежда, бл. 461, вх. А, ап. 15.

Председател на Фондацията е Тоня Борисова.

Целите на Фондация „Сълзица за Вас” са:
. съхраняване и утвърждаване на българските национални ценности и добродетели в подкрепа на демократичното и гражданско общество;
. издирване и подпомагане на даровити деца и младежи в областта на изкуството, науката и техниката, без оглед на етническа и верска принадлежност;
. популяризиране на техните достижения и защита на авторските им и сродни права;
. способстване на тяхното обединение в борбата за екологично чист и нравствено извисен свят – без войни и насилие;
. свят на милосърдие, човещина и любов – из Устава на Фондацията.


◊ ДЕЙНОСТ

За периода от създаването си, Фондацията е разработила и осъществила следните проекти:

. Проект „Пътеки към душата на България” – цялостно представяне на природното и културно-историческо наследство на България чрез художествени и фотографски изложби, съвместени с авторски поетично-музикални спектакли „Жива памет” (поредица от партньорства с общини и НПО – от 2000 г. до сега);
. Проект „Сълзица за Вас” – съвместно с BBSS Gallup International – издаване на 60 000 благотворителни картички с рисунки на Сълзица Борисова, 1995 г.
. Проект „Приказка за Добротата” – издаване на картинна книга, учебно помагало одобрено от МОН (автор С. Борисова), с цел възпитаване на децата в дух на толерантност и човещина и за набиране на средства. Самофинансиран, 1996-2003 г. – четири издания с общ тираж 20 000 екземпляра.
. Проект „Еньова китка” – организиране на изложба на млади художници в нужда. В партньорство със СБЖ и агенция София прес, 2002 г.
. Проект „Приказка за Добротата” – изложба на дванадесет млади художници от различни етноси. В партньорство с Национален съвет по етническите и демографски въпроси към МС, под патронажа на Министър Филиз Хюсменова, 2004 г.
. Проект „Приказка за Добротата” - в цял свят” – многоезично издание и компютърна версия на книгата с цел учредяване на Световен Благотворителен Фонд „Сълзица” за подпомагане на нуждаещи се деца и младежи без разлика на етническа и религиозна принадлежност. Проектът е в работна фаза.
. Проект „Първи национален детски олимпийски събор „ЮНАЧЕ” - Несебър 2006, под патронажа на Весела Лечева – Председател на  ДАМС, съвместно със СБГД „Юнак” и БФ по Гимнастика.
. Проект „Пътеки към душата на България” - Дни на българската култура в БКИ – Берлин, май, 2007 г. Създаване на едноименен художествен филм. Работна фаза.

• До този момент от продажби на произведения и на печатни материали на Сълзица Борисова, както и от благотворителни концерти на млади таланти и Тоня Борисова са събрани и дарени над 13 000 лв. в подкрепа на нуждаещи се деца и младежи, без оглед на етническа и верска принадлежност.

Автор: Тоня Борисова
19.04.2007 г. 17:26
Посетено: 676
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/3836-fondatsiya-salzitsa-za-vas