Общество

Православна дарителска платформа "Дякония БГ" – сигурна стряха за добри хора и добри каузи

Всеки може да бъде добротворец и да намери своята кауза на обновения уебсайт на платформата

Православна дарителска платформа "Дякония БГ" – сигурна стряха за добри хора и добри каузи

Православната дарителска платформа „Дякония БГ" възобновява своята дейност след кратко прекъсване. "Дякония БГ" се поддържа от Фондация "Покров Богородичен", която в продължение на 29 години успява да реализира над 80 проекта. Зад статистиките стоят стотици човешки съдби и десетки подкрепени каузи за социални дейности, енорийски кухни, строежи и ремонти на храмове, поява и популяризиране на православни издания, доброволчество, помощ за боледуващи хора, конкурси, летни манастирски лагери и др.

Дякония означава „служение" – самият Иисус Христос заявява за Себе Си, че е дяконос или служител. Дяконията е в основата на източноправославното богословие, в чийто контекст тя се разбира като църковно-социална дейност и душеспасителност. В този смисъл, религия, която не води до дякония, е съмнителна.

Водени от християнските си ценности, от човеколюбието и милосърдността  си, хора от различни социални слоеве и с различни възможности се доверяваха на „Дякония БГ" през всички тези години, като благодарение на щедрите им дарения, десетки лични и обществени каузи се увенчаха с успех. Те доказаха, че  дарителството и благотворителните инициативи са живата и действена практическа проява на доброто.

Проектите на Фондация "Покров Богородичен" също се реализират с голяма дарителска подкрепа: издателската дейност се осъществява от 1996 г., социалните програми – от 1998 г.; електронните медии на фондацията съществуват от 2005 г., публичните дебати започват през 2012 г., а програмата за вероучение – от 2017 г.

Днес отново редица активни кампании очакват своите дарители на обновения сайт на „Дякония БГ". Платформата предлага бързо, удобно и надеждно набиране на средства чрез онлайн дарения.

 Кампаниите, които кандидатстват в системата, се одобряват от експерти на Фондация „Покров Богородичен", а постъпилите по тях дарения са видими и проследими в реално време. Прозрачността и експертността са двата фундамента, върху които дарителската платформа „Дякония БГ" гради своите отношения и доверие с дарители и бенефициенти. Нещо повече – тя вече се е утвърдила като сигурно и спокойно място, в което добрите каузи срещат добрите хора.

В настоящите времена, изпълнени с всевъзможни трудности и изпитания, всеки акт на дарителство, всяка проява на благородство и хуманност, разкриват същинските морални основи, показват истинското лице на човечността и са утеха в скърбите.

Благодарим на всички, които отварят сърцата си за нуждите на ближния!

 

Автор:
Фондация „Покров Богородичен"
Публикация:
16.12.2023 г. 11:32
Етикети:
християнски ценностидарениепомощмилосърдие
„Дякония БГ"
дарителска платформа
Фондация „Покров Богородичен"
Посетено:
318
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/38269-pravoslavna-daritelska-platforma-dyakoniya-bg-sigurna-stryaha-za-dobri-hora-i-dobri-kauzi