Общество

Нови 24 училища подобряват управлението и преподавателските си практики с "Училища за пример"

В Трявна се проведе първото обучение на новия випуск на програма "Училища за пример" на Фондация "Заедно в час"

Нови 24 училища подобряват управлението и преподавателските си практики с "Училища за пример"

 

Нови 24 училища подобряват управлението и преподавателските си практики с "Училища за пример"

Месец преди началото на новата учебна година 24 училища от 21 населени места и 15 области започнаха своето обучение в единствената квалификационна програма за училищни екипи, която ги подкрепя едновременно да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски методи.

Обученията, които се провеждат на живо в гр. Трявна от 15 до 26 август, са част от двугодишната програма "Училища за пример" на Фондация "Заедно в час". Те са първата част от квалификационно преживяване, което ще подкрепи училищните екипи да търсят цялостна трансформация на учебния процес с фокус върху учениците. 

Новите училища са участници в третия випуск на програмата и през следващите две години ще преминат през специализирани педагогически и лидерски обучения на живо и онлайн, ще се запознаят с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и световния опит. Всяко училище ще има възможност да учи чрез преживяване и да прилага наученото в своята ежедневна работа, като го адаптира за своя контекст и нужди с подкрепата на ментори - опитни учители, директори и образователни експерти. Менторите посещават през годината училищата и им помагат при изпълнението на заложените цели по време на цялата програма.

"Опитът от първите две години на програмата ни дава увереност, че сме на прав път и училищата намират полза, смисъл и добавена стойност, която подобрява ученето на учениците, но и на самите училищни екипи.", споделя Ивелина Пашова, ръководител на програма "Училища за пример".

Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България" и стъпва върху опита на „Заедно в час" от работата с учители и училищни екипи през последните 12 години.

Участието в обученията и менторската подкрепа са безплатни за всички училищните екипи и носят кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Нови региони, разнообразни предизвикателства и училища

С новия випуск училища програма "Училища за пример" започва работа за първи път в област Габрово и разширява обхвата си до 22 области в цялата страна. 

Новите участници в програмата обхващат голямо разнообразие от учебни заведения - профили на училищата, големина на населеното място и предизвикателства, които срещат. Сред тях има начални, основни, обединени и средни училища, професионални и профилирани гимназии, училища по изкуствата и един социално-педагогически интернат. В програмата влизат училища от столицата, областни градове, но също села и по-малки градове.

Разнообразието на училищата насърчава още повече активно споделяне на опит, добри практики и идеи между училищните екипи. Възможността за учене едни от други е заложена във философията на програмата и цели да стимулира разпространението и обмяната на успешни модели и подходи, които училищата вече използват в работата си.

Обученията в Трявна през август

Първите обучения за третия випуск на "Училища за пример" се провеждат на живо в гр. Трявна на две групи в рамките на две седмици от 15 до 18 август и от 22 до 25 август. Основен фокус на обучителните модули е изследване на концепцията за преподаване и училище с ученика в центъра. В рамките на обучението учители и директори преминават през преживелищно учене из различни точки на града (който е силно свързан с историята на българското образование), изследване на педагогически и лидерски практики, които поставят ученика в центъра, запознаване с целите и инструментите на програма "Училища за пример", поставяне на цели и визия за всяко училище и време за изграждане на доверие и връзки с останалите училища в програмата.

През учебната година предстоят още надграждащи обучения в онлайн формат и асинхронна форма, което позволява допълнително на педагогическите специалисти да развиват и уменията си за работа в дистанционна среда.

"Училища за пример" до момента

"Заедно в час" започна програма "Училища за пример" през пандемичната 2020 г. Две години по-късно 20 училища завършиха успешно първия випуск през юни 2022 г. В момента в програмата продължават обучението си общо 49 училища и над 300 учители и директори от цялата страна. 95% от учителите и директорите, участващи в програмата, споделят, че "Училища за пример" помага на училищния екип да работи за подобряване на образователните резултати и благосъстоянието на учениците, а 91% смятат, че програмата им дава конкретни инструменти и практики, които да интегрират в работата си. 

В началото на 2023 предстои да бъде отворено ново кандидатстване за програмата. В момента всички училища могат да заявят интерес към "Училища за пример" на сайта https://zaednovchas.bg/model-schools/ и да получат предварително информация за обученията в програмата, ангажираността на екипа и други подробности за успешна кандидатура.

 

За "Заедно в час"

Фондация "Заедно в час" вече 12 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-икономическия си произход. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. 

"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България" и е част от глобалната образователна мрежа Teach For All.

Автор:
Павлина Радославова, “Заедно в час”
Публикация:
25.08.2022 г. 18:05
Посетено:
588
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/35275-novi-24-uchilishta-podobryavat-upravlenieto-i-prepodavatelskite-si-praktiki-s-uchilishta-za-primer