Общество

Международна седмица на открития достъп до научна информация

25–31 октомври 2021, Нов български университет

Международна седмица на открития достъп до научна информация

 

Библиотеката на Нов български университет отбелязва Международната седмица на открития достъп, която тази година се провежда от 25 до 31 октомври и е под надслов „Има значение как правим знанието достъпно: Изграждане на структурна справедливост”.

Библиотеката добави превод на темата на български език в страницата на Open Access Week 2021. 

Темата е в съответствие с Препоръката на ЮНЕСКО за отворена наука, обсъдена от представители на 193 страни, част от световната организация. Препоръката на ЮНЕСКО се очаква да бъде приета от държавите членки през ноември 2021 г. и да послужи като международен инструмент за определяне на стандарти при отворената наука. Тя трябва да играе значителна роля в осигуряването на равнопоставеност между изследователите от развитите и развиващите се страни, като позволява споделяне на научни данни и равен достъп до научни знания както за авторите, така и за ползвателите на знания, независимо от местоположение, националност, раса, възраст, пол, доход, език, религия, увреждания, етническа принадлежност или миграционен статус.

Седмицата на отворения достъп се провежда в края на октомври, но организаторите насърчават да се провеждат дискусии и да се предприемат действия през най-подходящото време през годината, тъй като страните по света продължават да се сблъскват с различни ограничения поради Ковид-19 и изменението на климата.

Нов български университет отбелязва Международната седмица за дванадесета поредна година и е първият университет в България, който се присъединява към световното движение „Open Access”. Началото е поставено с реализация на проект за създаване на Научен електронен архив на НБУ (НЕА на НБУ). През 2021 г. се навършват 15 години от депозирането на първия документ с отворен достъп в НЕА на НБУ – първото хранилище от този род, създадено в страната.

 

Автор: Център за книгата
25.10.2021 г. 12:17
Посетено: 438
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/33569-mezhdunarodna-sedmitsa-na-otkritiya-dostap-do-nauchna-informatsiya