Общество

Нова програма финансира училищни проекти за преодоляване на последствията от пандемията

До края на октомври училищата в цялата страна подават проектни предложения с бюджет до 50 000 лв. за новата програма "Учим заедно"

Нова програма финансира училищни проекти за преодоляване на последствията от пандемията

 

◊ ПОКАНА

Нова програма ще финансира проекти на училища за преодоляване на последствията от пандемията. Максималният размер на финансиране за одобрен проект е до 50 000 лв. "Учим заедно" цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските от пандемията в знанията и уменията на учениците в България. Програмата се реализира за първи път от Фондация „Заедно в час" с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България". 

• Срокът за подаване на проектни предложения е 30 октомври през формуляр на сайта zaednovchas.bg/uchim-zaedno/

За програмата могат да кандидатстват държавните и общински училища в България. Одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени в рамките на една година, считано от 1 януари 2022 г.  Предимство в процеса на оценка ще получат идеите, които имат ясен план и визия за устойчиво развитие и след приключване на проекта. 

"Търсим проектни предложения, които създават условия за подобряване достъпа до образование, постиженията на учениците и техните академични резултати. Надяваме се с тази програма да подкрепим училищата в несигурното настояще да изпробват нови идеи, да тестват различни подходи и иновативни решения, които след това да можем да споделим и с по-широк кръг училища като добри практики за справяне с предизвикателствата на пандемията", споделя Мариян Ранков, ръководител "Образователни проекти" във Фондация "Заедно в час".

Какви проекти се търсят

Програмата цели да обхване ученици между 1. и 12. клас от държавни и общински училища в България и да отговори на техните образователни нужди и засилени от пандемията от Ковид-19, сред които са преодоляване на езикова бариера (ученици с различен майчин език), ниски академични резултати, ниска ангажираност в учебния процес, липса на ключови умения и специални образователни потребности. Насърчава се училищата да кандидатстват в партньорство с други училища, неправителствени организации и/или университети от страната и чужбина. Партньорствата носят допълнително точки в оценката на проектните предложения, затова приносът на партньорите трябва да бъде ясно посочен и обоснован.

Сред допустимите дейности за проектите са:

  • Създаване на нова и/или различна организация на учебния процес;
  • Обучения и супервизия на училищния екип;
  • Партньорства с граждански организации или институции;
  • Прилагане на вече съществуващи или създаване на нови инструменти за адресиране на нуждите на учениците;
  • Допълнителни часове или организиране на извънкласни занимания за наваксване;
  • Създаване на нови или внедряване на съществуващи инструменти за подкрепа на учители;
  • Прилагане на разнообразни и иновативни начини на преподаване в училището;
  • Създаване на индивидуални учебни програми за ученици или група от ученици с конкретни нужди;
  • Създаване на нови процеси за подкрепа, консултации и включване на учениците в училищния живот;
  • И други дейности, които се надграждат логически и адресират нуждите на учениците в конкретното училище.

Повече информация за критериите за оценка на проектите, процеса на кандидатстване, допустимите разходи и още подробности за програмата са достъпни на сайта на програмата на zaednovchas.bg/uchim-zaedno/

* * *

За Фондация "Заедно в час"

„Заедно в час" работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. "Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" и е част от международната мрежа Teach for All на организации, които работят срещу неравенството в образованието в близо 50 държави по целия свят.

 
Автор: Фондация “Заедно в час”
06.10.2021 г. 14:21
Посетено: 940
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/33478-nova-programa-finansira-uchilishtni-proekti-za-preodolyavane-na-posledstviyata-ot-pandemiyata