Общество

Извънредното положение и действията на институциите обсъждат преподаватели от НБУ и анализатори от "Риск Монитор"

19 юни, 16 ч. и 21 юни, 14.30 ч., програма Zoom

Извънредното положение и действията на институциите обсъждат преподаватели от НБУ и анализатори от "Риск Монитор"

 

◊ СЪБИТИЕТО

Извънредното положение, страховете в обществото, които провокира, и действията на институциите през последната година и половина обсъждат на кръгла маса водещи преподаватели – политолози, социолози и философи от НБУ и анализатори от Фондация „Риск Монитор“.

На 19 и 21 юни 2021 г., в рамките на две кръгли маси, които ще се излъчват онлайн, ще бъдат дискутирани извънредните мерки и непрекъснато променящите се условия, които изправят бизнеса и институциите пред нуждата от преосмисляне на политиката си на стандартни процедури.

Кръгла маса „Неопределеност, несигурност, риск. Политики по управление на риска в съвременната среда

19 юни 2021 г., 16.00 ч.

Уебинар (Zoom  https://nbu-bg.zoom.us/

Темите включени в кръглата маса са подбрани около разбирането, че: „Риск“ е централно понятие на политиките за сигурност, те се организират около него. Смесването на риска с други теми като заплахи, опасности, несигурност, нестабилност и т.н. създава неопределеност в политическите практики по редукция на риск.

В България усвояването на рисковата проблематика продължава да закъснява. Първата концепция за национална сигурност, с която темите на сигурността застават в центъра на държавното управление, е приета през 1998 година. От тогава до днес, повече от две десетилетия, темите по управление на рискове за сигурността имаха достатъчно време, експертен и политически ресурс, за да бъдат развити, анализирани и въведени в необходими нормативни документи и практики по управление. Днес обаче рисковата тематика остава неразвита, смесва се с други теми на управлението, не е достатъчно застъпена в политическия и по-широкия публичен дебат.

Програма и участници: https://news.nbu.bg/bg/events/krygla-masa

 

Кръгла маса Извънредното положение

21 юни 2021 г., 14.30 ч.

Уебинар (Zoom https://nbu-bg.zoom.us/)

Темата „извънредно положение“ стана внезапно свръхактуална в началото на 2020 година с глобалното разпространение на коронавирусната инфекция Covid-19, причинена от SARS-CoV-2. Голям брой държави в различни части на света прибегнеха към законодателства, с които въведоха извънредно положение.  В тази критическа линия отначало се повдигаха въпроси дали изобщо бе необходимо подобно „обявяване“. Ясно беше, без особени пространни аргументации, че въпросното „обявяване“ не беше резултат на разумна подготвеност, а израз на обхванала управлението паника и чувството, че щом е станало нещо „извънредно“, каквото е пандемията, властите трябва да отговорят също с нещо „извънредно“, каквото е самото извънредно положение.

Програма и участници: https://news.nbu.bg/bg/events

* * *

Кръглите маси се реализират в рамките на Проект „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (аwww.activecitizensfund.bg). Списание „Критика и хуманизъм“ е партньор при реализирането на кръглите маси.

Автор:
НБУ
Публикация:
19.06.2021 г. 12:13
Етикети:
институциипандемияизвънредно положениекръгла масаНов български университетНБУ
несигурност
Фондация „Риск Монитор“
анализатори
политолози
Посетено:
830
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/32966-izvanrednoto-polozhenie-i-deystviyata-na-institutsiite-obsazhdat-prepodavateli-ot-nbu-i-analizatori-ot-risk-monitor