Общество

Сдружение „Еквилибриум“ подкрепи 74 семейства по проект по програма „Ирис“

Проект „Устойчиви семейства“

Сдружение „Еквилибриум“ подкрепи 74 семейства по проект по програма „Ирис“

 

През месец юни Сдружение „Еквилибриум“ стартира нов проект „Устойчиви семейства“, с финансовата подкрепа на Програма „ИРИС“. Проектът подкрепи общо 74 семейства, при които съществува риск от изпадане в криза, превенция на риска от раздяла с децата, опазване на психо-емоционалното състояние на семействата и подобряване информираността им за предпазване от Коронавирус. Подборът на семействата бе осъществен на база анализ и оценка на индивидуалните потребности на всяко семейство. Общо бяха подкрепени 313 членове на семейства в криза, от които 171 деца.

Проектът на „Еквилибриум“ имаше за цел в рамките на 5 месеца да подкрепи общо 60 семейства  на територията на община Русе, включително и малките населени места от областта. Екипът на проекта успя да преизпълни заложените цели.

Беше разработена и специална брошура, съдържаща информация за начините на предпазване от Covid-19, която бе направена на достъпен, разбираем език както за децата, така и за техните родители. Материалната подкрепа за децата и семействата бе съпътствана и от психологически консултации, там където екипът на „Еквилибриум“ е идентифицирал такава нужда.

Обратните връзки от всички подкрепени семейства са повече от суперлативни като 100 % от анкетираните са поставили най-високата оценка за оказаната им подкрепа по програма „Ирис“.

36.6% от подкрепените семейства споделят, че „Всичко”, което им е предоставено като подкрепа е било важно и необходимо  за тях. 21% отчитат, че най-важно за тях са били дарените хранителни продукти. Останалите 42.4% дават разширени и конкретни отговори, които включват цялостното взаимодействие с екипа, оказаната емоционална подкрепа, съветите и консултирането: „общуването с екипа”, „оказаното съдействие”, „вниманието към дъщеря ми и мен”, „подкрепата за училище, съвети, споделяне, дърва”, „проведените разговори, които действат успокояващо на психиката и продукти от първа необходимост” и др. Отчита се и по-специфичната подкрепа – заплатени битови сметки, закупени лекарства, печка, инхалатор и др. Няколко подкрепени коментират, че са им били много полезни и дарените маски за предпазване от коронавируса. Семействата с деца в ранна възраст са посочили адаптираните млека, памперси, лекарства и бебешка козметика, които им помага да полагат адекватни грижи за бебетата.

Програма „Ирис“ предостави възможност на „Еквилибриум“ да окаже комплексна помощ на най-затруднените в създалата се ситуация семейства на територията на Община Русе. Ние от „Еквилибриум“ вярваме в това, че работещия подход при оказване на подкрепа е холистичния – възможността за предоставяне както на психологическа, консултативна помощ, така и на необходимата индивидуализирана материална подкрепа за семействата.

Програма „Ирис“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

http://eq-bg.org/bg/

Автор:
Сдружение „Еквилибриум“
Публикация:
01.12.2020 г. 14:47
Етикети:
подкрепаРусеСдружение „Еквилибриум“
проект „Устойчиви семейства“
материална подкрепа
консултативна помощ
психологическа
комплексна помощ
програма „Ирис“
Посетено:
909
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/32054-sdruzhenie-ekvilibrium-podkrepi-74-semeystva-po-proekt-po-programa-iris