Общество

Международна среща "Устойчивост чрез сътрудничество"

София, 23-25 ноември 2015

Международна среща "Устойчивост чрез сътрудничество"


◊ СЪБИТИЕТО

Международна среща "Устойчивост чрез сътрудничество"

От 23 до 25 ноември 2015 г. в Гранд хотел София Фондация „Глобални библиотеки – България“ организира първата по рода си регионална среща на страните, участвали в инициативата „Глобални библиотеки“ на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, под надслов „Устойчивост чрез сътрудничество“.

В рамките на срещата представители от Литва, Латвия, Молдова, Румъния, Полша, Турция, Украйна, Молдова и България ще споделят резултатите, постиженията и трудностите, свързани с осигуряване на устойчивост.

Събитието ще бъде открито от г-жа Гинка Чавдарова, Председател на Управителния съвет на ФГББ и изпълнителен директор на един от партньорите във Фондацията – Националното сдружение на общините в Република България.

В работата на форума ще вземат участие и г-жа Джесика Дор, заместник директор на инициативата „Глобални библиотеки” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, Илона Киш, програмен директор на Public Libraries 2020, Международната мрежа на библиотекарите иноватори – INELI Balkans, международни консултанти.

От българска страна ще участват партньорите във Фондацията от Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, НДФ „13 века България”, Българската библиотечно-информационна асоциация, Съюзът на народните читалища, членове на Обществения съвет на Фондацията, Съвета по библиотечно дело и на Националния съвет по читалищно дело към Министерство на културата, директорите на 27-те регионални библиотеки в България.


◊ В ПРОГРАМАТА НА ФОРУМА

Участниците ще обменят идеи и ще изведат стратегии и дейности за измерване на въздействието, осигуряване на устойчивостта и надграждане на постигнатото.

Ще бъдат потърсени възможности за бъдещо сътрудничество на трансгранично, транснационално и европейско ниво за подпомагане на развитието на библиотеките не само като информационни посредници, но и като центрове за устойчивото развитие на общностите. Целта е да се развиват услуги, насочени към все по-нарастващите потребности на младежите и възрастните от по-добър достъп до интернет, информационни услуги, дигитална, информационна и медийна грамотност. Библиотеките са естествена среда за учене през целия живот, за развитие на креативните и предприемачески умения, за повишаване участието на гражданите в обществения живот и по-добра интеграция на групите в неравностойно положение.

• Като част от съпътстващата форума програма, на 24 ноември от 18:00 ч. в клуб „Перото” в Националния дворец на културата, Мирослав Боршош, директор на НДК и г-жа Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондацията, ще открият кът на Фондация „Глобални библиотеки – България”, оборудван с три преносими компютъра, предоставящи свободен достъп до интернет.
Информации и технологии за по-добър живот.

Инициативата „Глобални библиотеки” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” се изпълнява в 19 държави по целия свят, от които 7 европейски. Осъществява се в партньорство с правителства и други обществени и частни организации, за да осигури достъп до технологии и да насърчи иновациите в библиотеките, да обучава библиотечни лидери и да се застъпва за промени в политиките, от които се ползват обществените библиотеки.За повече информация относно форума и придружаващите го събития можете да се обърнете към г-жа Спаска Тарандова на телефон 0892 219 360, имейл starandova@glbulgaria.net и към г-жа Елка Златева на телефон 0892 219 368, имейл e.zlateva@glbulgaria.net.
Автор: Екип на Фондация „Глобални библиотеки – България“
22.11.2015 г. 18:33
Посетено: 691
Етикети: библиотеки, сътрудничество, международна среща, Фондация Глобални библиотеки - България
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/22443-mezhdunarodna-sreshta-ustoychivost-chrez-satrudnichestvo