Общество

Обръщение към академичната общност в България

По повод предстоящите избори за ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Обръщение към академичната общност в България


Уважаеми колеги,

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ е институция с близо 80-годишна история и един от символите на дарителството в България. Създадена е с лично дарение на видния свищовски търговец Димитър Ценов и с указ на цар Борис III през 1936 година. В нея са работили преподаватели като акад. Георги Данаилов, акад. Александър Божинов, проф. Димитър Бъров, проф. Светослав Гаврийски, проф. Минко Русенов.

Както всяка друга институция, Академията е комплекс от правила, регулиращи отношенията и дейността на нейните членове за постигане на поставените цели. За да функционира една институция, тези, които работят в нея, трябва да спазват нейните правила. За съжаление, през последните осем години Стопанската академия не е добър пример в това отношение.

В края на май в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов (СА) предстоят избори за ръководни органи на управление, които са от съдбоносно значение, защото необходимостта от промяна е безалтернативна. За съжаление, в хода на подготовката за изборите ние, група преподаватели, декларирали воля за участие в справедлива надпревара за доверието на академичната общност чрез издигане на кандидатура за ректор, открихме редица системни и фрапиращи закононарушения, свързани, както с общото управление на академията, така и с подготовката на изборите - нелегитимни органи за управление, незаконни управленски практики, натиск върху академичната общност и т.н. С пълната информация можете да се запознаете ТУК.

Най-важните от тях, имащи отношение към изборите, са следните:

Нелегитимен Академичен съвет на СА. В нарушение на чл. 30, ал. 2 от Закона за висшето образование броят на членовете на Академичният съвет е под минимума от 25 човека.

От тук следват:
    - незаконосъобразност на неговото решение от 18 март 2015 г., с което се „определя структурния състав на Общото събрание и организацията за избор на неговите членове”;
    - незаконосъобразност на произтичащата от горното решение заповед на ректора за свикване на събрание на нехабилитираните преподаватели и на събрания на административния персонал;
    - незаконосъобразност на отправените върху основата на тази заповед покани за тези събрания;
    - доказани нарушения при гласуването на събранието на нехабилитираните: на практика не е упражнен таен вот и избраните 16 представители са нелегитимни;
    - доказано непроведено общо събрание на административния персонал и нелегитимност на избраните 4 представители;
    - доказано непроведено Общо събрание на груповите отговорници на студентите и докторантите - старият Студентски съвет прехвърля членството си от старото Общо събрание на Академията в новото, т.е. нелегитимност на 21 представители на студентите и докторантите;
    - нищожност на заповед на ректора, с която определя поименния състав на новото Общо събрание и в която включва горепосочените нелегитимни представители на нехабилитираните преподаватели, административния персонал, студентите и докторантите. Освен това, в заповедта фигурират имената на 14 хабилитирани преподаватели, навършили 65-годишна възраст.
    - оттук - нелегитимност на цялото Общо събрание на СА. Общият брой на нелегитимните членове, включени в заповедта, възлиза на 55 човека. Това прави повече от 1/3 от 139 члена.

За всички констатации решихме да информираме Контролния съвет, но се оказа, че и той е нелегитимен - трима от петте му члена нямат право да бъдат в него. Тогава се обърнахме към министъра на образованието и науката проф. Танев и подадохме жалба до Административен съд - В. Търново. В резултат на нашите действия министърът назначи спешна петдневна проверка в СА, която приключи на 15.05.2015 г., а административният съд образува дело за нищожност на заповедта на ректора за състава на общото събрание. Административното дело е насрочено за 09.06.2015 г.

Въпреки това, в явно нарушение на чл. 166, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, изпълнението на заповедта продължава - председателят на действащото общо събрание свиква „по искане на Ректора” учредително заседание на новото Общо събрание на 20.05.2015 г. от 16,00 часа.

Това ни принуди да запознаем обществеността с проблемите на пресконференция в БТА и да отправим до Административния съд ново искане за спиране действието на заповедта на ректора.

Но времето ни притиска. Решението на Административния съд може да бъде взето най-рано на 9 юни, т.е. след събранието. От друга страна, решението на МОН по проверката може да се забави след 20.05.2015 г. Това прави реална опасността нелегитимното ново Общо събрание да се учреди и да стартира процес по избор на органи за управление – ректор, Академичен съвет, Контролен съвет, зам.-ректори, декани, ръководители на катедри, които също да се окажат впоследствие нелегитимни.


Уважаеми колеги, членове на академичната общност в България,

Обръщаме се към Вас с призив да подкрепите нашата справедлива кауза за възстановяване на реда и върховенството на ЗАКОНА в Стопанска академия "Д. А. Ценов"! Подкрепете нашите усилия за възраждане на едно от най-старите висши училища в страната!


Необходими са спешни и решителни действия в защита авторитета на българското висше образование, защото наличието дори на една „гнила ябълка“ в кошницата може да развали цялата кошница!

Изразете гражданската си и професионална позиция и подкрепете нашето искане за отлагане учредителното заседание на новото Общо събрание на Стопанската академия до обявяването на решенията на Министерството на образованието и науката и на Административния съд като алармирате всички институции, имащи отношение към закона и реда в системата на висшето образование, цялата академична общност и цялата българска общественост!проф. Иван Върбанов, проф. Георги Иванов
проф. Георги Баташки, доц. Тодор Кръстевич, доц. Иван Марчевски
Автор:
17.05.2015 г. 22:09
Посетено: 3525
Етикети: беззакония, академична общност, скандали в образованието, нелегитимни избори, избори за ректор, Стопанска академия Д. А. Ценов, Стопанска академия Свищов, Стопанска академия
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/21452-obrashtenie-kam-akademichnata-obshtnost-v-balgariya