Общество

Отворено писмо до Министъра на културата

В подкрепа на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

ОТВОРЕНО ПИСМО
ДО
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ

ОТ
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА
ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ


Уважаеми господин Министър,


Бихме искали да изразим нашата позиция по въпроса за съкращаването на бюджета и персонала на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Смятаме, че Вашето решение трябва да бъде преразгледано и да бъде дадена възможност на най-голямата библиотечна институция в България да работи нормално.

Мотивите за нашето искане са следните:

• Националната библиотека е най-значителният център на културния и духовния живот у нас, в който се съхранява огромно книжно богатство от Средновековието до днес на десетки езици в хартиен и дигитален формат;

• Националната библиотека има огромен международен престиж, участва в редица международни проекти и представя България в европейското културно пространство;

• Националната библиотека съхранява уникални образци на ръкописната и старопечатната книга, оригинали на музикални и художествени творби и фотоархив;

• Националната библиотека притежава най-голямата сбирка от справочни и библиографски издания и каталози, които в по-голямата си част са дигитализирани;

• Националната библиотека е духовно средище, в което протича голяма част от културния живот на столицата – изложби, представяния на книги, чествания на годишнини на писатели и общественици, научни конференции и др.;

• Националната библиотека осигурява основния информационен ресурс за българската наука;
 
• в Националната библиотека работят висококвалифицирани специалисти в различни сфери на знанието, изграждани в продължение на години, чийто висок професионализъм осигурява за българи и чужденци високо равнище на обслужване и без чиято всеотдайна работа тя не би могла да функционира.

Уважаеми господин Министър,
    
Убедени сме, че като творец и политик Вие разбирате мисията на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” в българската култура и ще направите необходимото тя да продължи и в бъдеще.
Автор:
25.02.2015 г. 13:39
Посетено: 1615
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/20910-otvoreno-pismo-do-ministara-na-kulturata