Общество

Съюзът на писателите-лекари в България "Димитър Димов" възобновява дейността си

Прессъобщение

Съюзът на писателите-лекари в България "Димитър Димов" възобновява дейността си


След няколкогодишно прекъсване, поради трудните политически и финансови условия в страната, Съюзът на писателите-лекари в България възобновява дейността си.

На изборно събрание, проведено в средата на миналата година, за председател бе избран проф. Златимир Коларов, за зам.-председател – поетесата д-р Лилия Панова, а дългогодишният председател д-р Фани Цуракова – за почетен председател. Съюзът бе пререгистриран като сдружение с нестопанска цел за обществена полза.

Основната цел на Съюза е:

1. Да подпомага опазването, изучаването, развитието и популяризирането на българското литературно наследство като част от световното културно наследство и по-специално произведения и дейност на писатели-лекари и изобщо творчеството на медици – лекари, фелдшери, медицински сестри.

2. Да изследва и популяризира живота, дейността и творчеството на Димитър Димов и на автори – писатели и поети медици, културни дейци, преводачи и журналисти в България.

Предстои пререгистрация на членовете на Съюза. За целта е нужно редовните членове да представят следната информация: трите имена, адрес за кореспонденция, телефон и имейл, снимка, автобиография, която да включва житейски, професионален и творчески път, библиография, награди и отличия на хартиен и електронен носител (СD или флаш). Данните ще бъдат използвани и за съставяне през настоящата година на енциклопедия „Кой кой е сред медиците-писатели и поети в България”.

Желаещите да кандидатстват за членове на Съюза трябва да бъдат настоящи или бивши медицински служители и освен горните данни да представят молба до председателя в свободен текст и по 2 екземпляра от книгите си за оценка от външен рецензент – изявен литературен критик, писател или поет. Книгите ще останат във фонда на „Националния литературен музей”.

Членският внос е 24 лв. за година, изплатени на банковата сметка на Съюза:

IBAN: BG80UNCR70001522084897, BIC: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк АД.

Пенсионерите са освободени от членски внос.

Адрес за получаване на творбите:

София – 1000
Ул. „Георги Раковски” № 138
Национален литературен музей
За Съюза на писателите-лекари в България „Димитър Димов”


Идеята на ръководството е възобновеният съюз да работи в тясно сътрудничество със Съюза на българските писатели (СБП) и други литературни сдружения и общности, тъй като автори – много, съюзи и сдружения – много, но литературата е една, една е и България, един е и нейният народ, на които трябва да служим безкористно с перото, познанията и с житейските си прозрения, морал и възгледи.

Мероприятията, които предвижда ръководството за настоящата година, ще бъдат представени на сайта на Съюза, който през следващия месец ще бъде обновен. Първото сред тях е провеждането на традиционния литературен конкурс с раздели за поезия и белетристика на името на Димитър Димов. Информация за конкурса ще бъде публикувана допълнително в литературни и интернет издания.

 

Автор: Златимир Коларов
12.02.2015 г. 14:09
Посетено: 2069
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/20830-sayuzat-na-pisatelite-lekari-v-balgariya-dimitar-dimov-vazobnovyava-deynostta-si