Общество

Предизборен дебат "Култура & Политика 2014"

Българската култура и парламентарните избори 2014 г. - 16 септември 2014 г., София

◊ ПОКАНА

Предизборен дебат “Култура & Политика 2014“
“Българската култура и парламентарните избори 2014 г.”

16 септември 2014 г.,  17:00-19:00 ч., Дом на киното, ул. "Екзарх Йосиф" 37, гр. София;


Уважаеми дами и господа,

След успеха на предизвикалите изключителен интерес предизборни дебати “Култура & Политика“, проведени за парламентарните избори през 2009 г., на президентските и местни избори през 2011 г., на парламентарните избори през 2013 г. и на изборите за Европейски парламент през 2014 г., Обсерватория по икономика на културата организира предизборен дебат в областта на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм във връзка с предстоящите парламентарни избори.

Целите на дебатите “Култура & Политика“ са:

· Дебатите “Култура & Политика“ да се превърнат в традиционен инструмент за граждански мониторинг в областта на културата;

· Представянето на българската култура в предизборните програми, а в последствие и в управленските програми на различно институционално ниво, да стане аксиоматично изискване и неделимо статукво от всяка политическа амбиция;

· Публичните обсъждания и дебати по обществено значими теми да се превърнат в наложен инструмент за въвличане на всички заинтересовани страни в правенето на политики; да се утвърди правото на гражданското общество да заявява своя интерес и да участва пряко в процеса на вземане на решения; да се премине крачка напред към т.нар. добро управление и отворено управление.

 
Екипът на Обсерватория по икономика на културата е убеден, че в полза както на цялото общество, така и за успеха на политиките на бъдещите Народно събрание и Министерски съвет е особено важно програмите за култура на политическите партии да бъдат подложени на публичен дебат, за да бъдат разпознаваеми, да вземат предвид актуални въпроси и проблематики посредством мнението на гражданското общество, да бъдат обогатени от експертизата на заинтересованите страни и да получат възможно най-широка подкрепа още в предизборния период.

За участие в предизборния дебат са поканени първите шест по рейтинг политически партии според социологическите проучвания, заявили участието си и направили регистрация в ЦИК за парламентарните избори през 2014 г.

Аудиторията на дебата ще се състои от творци, представители на сдружения, гилдии и професионални съюзи в културата и изкуствата, представители на работодателите и мениджърите в културата, спонсори, меценати, представители на бизнеса, неправителствения сектор, експерти и изследователи, както и медии. Също така, поканени са и представители на Министерство на културата, Министерство на финансите, Министерство на образованието, младежта и науката, Столична община и т.н.

За подготовка на дебата ще бъде изготвен и предоставен предварително както на кандидатите, така и на аудиторията кратък аналитичен текст по темите на дебата. Считаме, че това ще бъде продуктивна база за дискусията.

Темите на дебата ще са свързани с конкретни актуални, но и с принципни въпроси в областта на изкуствата, културните и творчески  индустрии, културното наследство и културния туризъм. Те ще бъдат предоставени предварително и публикувани заедно с гореспоменатия аналитичен текст, преди самият дебат.

Конкретните политически ангажименти към българската култура, които политическите партии поемат, след изборите следва да бъдат облечени в ясна нормативна форма и административни резултати – видими и измерими. След предизборните обещания, важната за обществото, реална крачка е тяхната реализация. За тази цел Обсерватория по икономика на културата ще предложи на политическите партии в 43–то Народно събрание в първите месеци на своя мандат да потвърдят политическата си воля чрез подписване на Пакт за култура.

Събитието ще се състои на 16 септември 2014 г.: Предизборен дебат “Българската култура и парламентарните избори 2014 г.”
17:00-19:00 ч., Дом на киното, ул. “Екзарх Йосиф” 37, гр. София;

 
За допълнителни въпроси във връзка с дебата, моля да се свързвате с:

Обсерватория по икономика на културата
Диана Андреева, директор

Тел./факс: +359 2 846 35 34
Мобилен: +359 888 66 14 20

Електронна поща: info@culturaleconomics.bgandreeva@culturaleconomics.bg


Благодарим Ви предварително за проявения интерес и разчитаме на Вашето участие. Убедени сме, че споделяте визията на Обсерватория по икономика на културата за добро управление и за необходимостта от обществен, ангажиран дебат по все по-важната за страната ни тема за българската култура – духовна територия, но и икономически сектор, включващ културните и творческите индустрии, които в цяла Европа се разглеждат като двигател за икономическо и регионално развитие.

Автор: Обсерватория по икономика на културата
12.09.2014 г. 17:32
Посетено: 947
Етикети: общество, дискусия, Обсерватория по икономика на културата, Предизборен дебат Култура & Политика 2014
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/19808-predizboren-debat-kultura-politika-2014