Общество

Българската култура – в контекста на изборите за Европейски парламент 2014 г.

Покана за предизборен дебат “Култура & Политика 2014“

◊ ПОКАНА

Предизборен дебат “Култура & Политика 2014“

13 май 2014 г.: “Българската култура – в контекста на изборите за Европейски парламент 2014 г.”
17:00-19:00 ч., Дом на киното, ул. "Екзарх Йосиф" , гр. София;
 

Уважаеми дами и господа,

След успеха на предизвикалите изключителен интерес предизборни дебати “Култура & Политика“, проведени за парламентарните избори през 2009 г., на президентските и местни избори през 2011 г. и на парламентарните избори през 2013 г., Обсерватория по икономика на културата организира предизборен дебат в областта на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент.

Целите на дебата “Култура & Политика 2014“ са:

• Дебатите “Култура & Политика“ да се превърнат в традиционен инструмент за граждански мониторинг в областта на културата;
• Представянето на българската култура в предизборните програми, а в последствие и заемане на позиции и отстояването им на Европейско ниво, да стане аксиоматично изискване и неделимо статукво от всяка политическа амбиция;
• Публичните обсъждания и дебати по обществено значими теми да се превърнат в наложен инструмент за въвличане на всички заинтересовани страни в правенето на политики; да се утвърди правото на гражданското общество да заявява своя интерес и да участва пряко в процеса на вземане на решения; да се премине крачка напред към т.нар. добро управление и отворено управление.

Екипът на Обсерватория по икономика на културата е убеден, че в полза както на цялото общество, така и за успеха на политиките на бъдещият Европейски парламент е особено важно програмите за култура на политическите партии да бъдат подложени на публичен дебат, за да бъдат разпознаваеми, да вземат предвид актуални въпроси и проблематики посредством мнението на гражданското общество, да бъдат обогатени от експертизата на заинтересованите страни и да получат възможно най-широка подкрепа още в предизборния период.

За участие в предизборния дебат са поканени първите шест по рейтинг политически партии според социологически проучвания, заявили участието си и направили регистрация в ЦИК на изборите за Европейски парламент през 2014 г.

Аудиторията на дебата ще се състои от творци, представители на сдружения, гилдии и професионални съюзи в културата и изкуствата, представители на работодателите и мениджърите в културата, спонсори, меценати, представители на бизнеса, неправителствения сектор, експерти и изследователи, както и медии. Също така, поканени са и представители на Министерство на културата, Министерство на финансите, Министерство на образованието, младежта и науката, Столична община и др.

За подготовка на дебата ще бъде изготвен и предоставен предварително както на кандидатите, така и на аудиторията аналитичен текст по темите на дебата. Считаме, че това ще бъде продуктивна база за дискусиите.

Темите на дебата ще са свързани с конкретни актуални, но и с принципни въпроси в областта на изкуствата, културните и творчески  индустрии, културното наследство и културния туризъм, както на национално, така и на европейско ниво. Те ще бъдат предоставени предварително и публикувани заедно с гореспоменатия аналитичен текст.

Конкретните политически ангажименти към българската култура, които политическите партии и техните кандидати поемат, след изборите за Европейски парламент следва да бъдат облечени в ясна нормативна форма и резултати – видими и измерими. След предизборните обещания, важната за обществото, реална крачка е тяхната реализация.
 
Събитието ще се състои на:
• 13 май 2014 г.: Предизборен дебат “Българската култура – в контекста на изборите за Европейски парламент 2014 г.”
17:00-19:00 ч., Дом на киното, ул. “Екзарх Йосиф” 37, гр. София;
 

За допълнителни въпроси във връзка с дебата моля да се свързвате с:
Обсерватория по икономика на културата
Диана Андреева, директор
Тел./факс: +359 2 846 35 34
Мобилен: +359 888 66 14 20
Електронна поща: info@culturaleconomics.bgandreeva@culturaleconomics.bg 

Благодарим Ви предварително за проявения интерес и разчитаме на Вашето участие. Убедени сме, че споделяте визията на Обсерватория по икономика на културата за добро управление и за необходимостта от обществен, ангажиран дебат по все по-важната за страната ни тема за българската култура – духовна територия, но и икономически сектор, включващ културните и творческите индустрии, които в цяла Европа се разглеждат като двигател за икономическо и регионално развитие.
 

С уважение,

Д-р Диана Андреева 
Директор, Обсерватория по икономика на културата


Автор:
10.05.2014 г. 18:05
Посетено: 846
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/19147-balgarskata-kultura-v-konteksta-na-izborite-za-evropeyski-parlament-2014-g