Общество

Сдружение "Кера" - Варна

Познаваме ли артистичните групи в България?

◊ КОИ СМЕ НИЕ

Сдружение КЕРА е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел с решение на Варненски Окръжен Съд от 2003 г. Целите на КЕРА са да стимулира развитието на съвременното българско изкуство и визуална култура, като инициира събития в тази насока.

Дейностите на КЕРА обхващат създаването и формирането на среда за артистични изследвания и изложби в областта на съвременните визуални и изпълнителски изкуства, киното и новите медии, провеждането на дебати и лекции, младежки уъркшопове.

Екипът на КЕРА се състои от млади хора, работещи в различни сфери на културата, бизнеса и дигиталните технологии.


◊ ПРОГРАМИТЕ НА КЕРА

Програми за изкуство и култура

Организира мероприятия за представяне на програми и интердисциплинарни артистични проекти в областта на съвременните визуални изкуства, киното, музиката, литературата и новите медии. Предоставя сцена за изложби на творци, използващи съвременни и нетрадиционни изразни средства, за спектакли на независими трупи и автори, представяния на документално, експериментално и арт-кино, концерти, премиери на книги, лекции и срещи на теми от съвременното изкуство и култура.

Програми за обучение и артистични резиденции

Организира и предлага краткосрочни тренингови програми в области, които остават извън периметъра на обучение по изкуствата в България. Сдружението ще открие и пространство за артистични резиденции, с цел да създаде възможност за сътрудничество и обмен между творци от чужбина и техни колегите от България.

Програми за работа с деца в ранна и юношеска възраст

Създава програми в сътрудничество с училища и други институции за работа с деца, в области, развиващи интереса към артистичните процеси и културата въобще. Партньорството с местната власт и ръководствата на училища и групи, както и на организации, работещи в тази сфера, е предпоставка за успеха на програмата.

Информационно-ресурсен център

Библиотека и информационен център, където да се предлагат книги, местни и чуждестранни периодични издания и справочна литература, свързани с основните дейности на Центъра и предоставят за ползване в цифров формат произведения на съвременното изкуство. Фондът се попълва от дарения, партньорства и други форми на сътрудничества с наши и чужди институции.


◊ ПО-ВАЖНИ ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ КЕРА

. Ноември 2005 – Представяне на модула “Game over/new game” в София. Селекция от творби, представени на фестивала “Визуални игри” 2005 – Варна. Събитията се провеждат благодарение поканата на Центъра за култура и дебат “Червената къща” в периода 09-19 ноември 2005 г. Представянето включва и дебат на тема “Устойчиви модели при представяне на съвременни визуални изкуства”.

. Октомври 2005 – Проект “Да видим Варна през очите на младите хора”, подкрепен от дирекция „Младежки дейности” към Община Варна.

. Август 2005  –  Проект “Рисуването – възможност за самоизява”, подкрепен от дирекция Младежки дейности на Община Варна.

. Май 2005 –  Фестивал за съвременно изкуство “Визуални игри” 2005 – Варна. Събитията в периода 27.05.–05.06.2005 г. се проведоха в пет зали на пет различни места в град Варна. Участниците са от България, Сърбия, Германия, Белгия, Китай и Япония. В програмата присъства и теоретична част – дискусия с основна тема за възможните сцени и алтернативни начини за представяне на съвременно изкуство в България. С подкрепата на: Община Варна, М.А.Г. Студио – София, вила „Сагона”, х-л „Капитол” – Варна, ПасатПрес, клуб Комикс, издание Програмата.

. Август 2004 - Проект “Рисуване – начин на виждане”, подкрепен от дирекция „Младежки дейности” към Община Варна.

. Май 2004 –   Фестивал за съвременно изкуство “Визуални изкуства” 2004 – Варна. Проведен в периода 29.05.–02.06.2004 г. с участието на творци от България, Германия, Ирландия, Франция, САЩ и Канада.

. Октомври 2003 - Проект “Ден на Черно море”, съвместно с “Черноморски център за екологична информация и образование”

. Август 2003 - Проект “Графити - изкуство или неизкуство”, подкрепен от дирекция Младежки дейности на Община Варна.

. Февруари 2003 – Кураторски проект “Моментен поглед върху съвременното изкуство - Варна днес”

Автор: Кера
16.03.2006 г. 23:37
Посетено: 1093
Етикети: Варна
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/1914-sdruzhenie-kera-varna