Общество

Обръщение на Сдружение на младите учени "КОГИТО"

По повод Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" на МОМН

Сдружение на младите учени "КОГИТО"

Обръщение

Отново ставаме свидетели на предизвестен неуспех при договарянето на средства по Европейските фондове за предстоящия програмен период 2014-2020. Предложението за оперативна програма (ОП) „Наука и образование за интелигентен растеж“, изработено от МОМН, е отхвърлено от Брюксел, с аргументи за липса на административен капацитет и незавършеност на ОП. За нас това не е изненада. Който поне малко е въвлечен в дейност, свързана с наука и образование е разбрал от качения на сайта на МОМН текст на предложението за ОП, че в този текст не става въпрос нито за развитие на научна, нито на образователна дейност. Подобни разминавания в декларираните намерения (визираме заглавието на програмата) и реално написаното в текста на програмата може и да минават в България, като заблуждават гражданите, че нещо се прави в определена посока, но едва ли ще заблудят някого в Европейската комисия. Текстът показва пълна некомпетентност за проблемите на българската образователна и научна система и зависимостта на МОМН от частни интереси. Работната група изработила текста на програмата се състои от 97 души, с ръководител г-жа Петя Евтимова, която е била ръководител на работната група при всички министри на МОМН, започвайки от самото начало на изработването на проекта за ОП при министър Сергей Игнатов. В тази група се откроява присъствие на хора свързани с неправителствени организации, специализирани в усвояване на европейски фондове, но в същото време нямащи никакво отношение към научната и образователната система на страната. Личат хора, чиито имидж предполага свързаност със съмнителни частни корпоративни интереси. В същото време липсват представители на такива големи браншови организации като Съюза на учените и Съюза на физиците в България. Дори да предположим, че всички хора в тази група са подходящи за изработването на подобен документ остава въпросът, как се координира дейността на 97 човека?! Такава координация предполага много добра организация и дисциплина. Резултатът от усилията на тази група – незавършена, нефокусирана и опорочена още в зародиш ОП ясно показва, че липсват всички необходими предпоставки тази група да е способна да създаде необходимата за България ОП.

Сдружение „КОГИТО“ изразява своето дълбоко разочарование от дейността на тази работна група и на МОМН като цяло, по отношение на изработването на ОП „Наука и образование“. Държим да подчертаем, че сдружение „КОГИТО“ има разработено предложение за ОП още преди МОМН да информира обществото, че започва работа по разработването на такава. Това предложение е в по-завършен вид от настоящото предложение на МОМН и получи добра оценка от експерти, както от страната, така и от Европейската комисия. Нашето предложение сме изпратили преди близо година до Президента, Министерски съвет и МОМН, с намерението да помогнем за създаването на така необходимата за страната ни ОП. Отговор с много добра оценка и намерение за съдействие получихме единствено и само от Президентството.

Сдружение „КОГИТО“ счита, че в така създалата се ситуация има изключително малко време за реакция и преработване на настоящото предложение за ОП. Ако настоящият министър на МОМН, г-жа Клисарова желае да покаже, че има намерения да работи за благото на образователната и научната система на страната и за младите, трябва да създаде нова работна група от максимум 10 души, силно свързани с каузата образование и наука, която да преработи предложението за ОП из основи и да го приведе във вид, в който няма да предизвиква оценки за некомпетентност, липса на административен капацитет и подозрения за корупция и зависимости.
 
Крайно време е МОМН да оправдае името си и да покаже, че е нещо повече от министерство на външното оценяване, матурите и кандидатстудентските изпити! Ако това не стане, краят на българската научна и образователна система е неизбежен.


Стилян Георгиев
Христо Колев
Янко Николов     
Петко Тодоров    
Христо ЛафчиевАвтор: Сдружение на младите учени "КОГИТО"
06.08.2013 г. 14:25
Посетено: 1993
Етикети: наука, образование, общество, МОМН, обръщение, Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, Сдружение на младите учени КОГИТО
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/17451-obrashtenie-na-sdruzhenie-na-mladite-ucheni-kogito