Общество

Обръщение от Сдружение „Когито“ по повод проблемите във Фонд “Научни изследвания”

Младите учени от "Когито" искат оставки, отмяна на резултатите и промяна на условията на ФНИ

Сдружение “Когито” със съжаление и безпокойство следи развитието на скандала, свързан с резултатите от последната конкурсна сесия на Фонд “Научни изследвания”. Фондът е единствената институция в страната, която разпределя финансиране за научни изследвания. Средствата, подлежащи на разпределение на тази сесия, са 14.8 млн. лева. При участвали в конкурса 1200 проекта за научни изследвания за нас остава необяснимо, нелогично и абсолютно неприемливо да бъдат финансирани само 95 проекта или 8% от всички! Последното означава, че през следващите 2-3 години учените участвали в останалите 1105 проекта, които са около 92% от учените в страната, ще трябва да си търсят друга работа, вероятно като емигрират в чужбина или като се преквалифицират. Когато финансирането на научните изследвания в България е толкова мизерно (14.8 милиона лева на година са абсолютно недостатъчни за развитието на която и да е научна система в света), правилното решение е да се разпределят наличните средства така, че да достигнат до повече научни групи и така да се осигури оцеляването им в тези трудни за всички времена. Научна система и научни изследвания в каквито и да са приоритетни области не могат да се правят с няколкостотин учени, колкото максимално се обединяват в тези 95 финансирани проекта.

Политиката на финансиране на толкова малка част от подадените проекти, при това разпределение на сумите по проекти (финансирането на 10 от проектите достига половин милион лева на проект, а това сумирано е 30% от общото финансиране), ние наричаме не политика на развитие и дори не на запазване, а политика на погребване на българската научна система.

Заради тази пагубна политика към българските учени, българските научни институции и българската държава Сдружение “Когито” иска незабавната оставка на министъра на образованието младежта и науката г-н Сергей Игнатов. Искаме оставката и на председателя на изпълнителния съвет на Фонд “Научни изследвания” г-н Рангел Гюров, на управителя на фонда г-н Христо Петров, както и на целия управителен съвет на Фонда като проводници на тази политика.

 

Сдружение “Когито” иска още:

1. Касиране на настоящата конкурсна сесия на Фонд “Научни изследвания”

Не можем да приемем, че при възникналия вече скандал и откровената му междуличностна и политическа насоченост всякакво преразглеждане на класирането и оценките на участвалите проекти ще бъде направено коректно и че ще бъдат финансирани най-добрите проекти.

2. Промяна в правилника на Фонд “Научни изследвания” на процедурата по оценка на проектите, участващи в конкурсните сесии.

За подобряване на работата на Фонда е крайно необходимо процедурите по технически подбор на проектите (дали подадените документи са в съответствие с административните изисквания), насочването им към съответни рецензенти, тяхното оценяване и финансиране да бъдат крайно опростени, прозрачни, обществено достъпни и обективни (независещи от конкретни лица и институции). До настоящия момент тези условия не са изпълнени.


Във връзка с горното Сдружение “Когито” предлага:

1. Да бъдат премахнати временните научно-експертни комисии от системата за оценяване на проектите, което предполага да се премахне чл. 19 от правилника за работа на Фонд “Научни изследвания”, както и понятието “временни научно-експертни комисии” и производните му от съответните текстове на правилника.

При положение че проектите се оценяват от авторитетни международни и български рецензенти, целта на оценяването на проектите още веднъж от тези комисии е излишно и води до възможност за манипулации. По наше мнение тези комисии са основният проводник на външна нерегламентирана намеса в работата по оценяване на проектите.

2. Да бъде премахнато правото на изпълнителния съвет на Фонда да определя проектите, подлежащи на финансиране, определено в чл. 12, точка 6 от правилника за работа на Фонд “Научни изследвания”.

По наше разбиране това трябва да направят постоянните научно-експертни комисии на база предварително утвърдени и общодостъпни критерии, но само като следствие от оценките дадени от рецензентите на проектите без каквато и да е намеса в оценяването.

3. Да бъде премахнато правото на изпълнителния съвет на Фонд “Научни изследвания” да определя състава на постоянните научно-експертни комисии (чл. 12, т. 3 от правилника).

Съставът на съответните комисии трябва да се определя на квотен принцип – учени, които се предложат от съответните институции, формиращи квотата, да формират комисията.

4. Рецензиите на всички участвали в конкурса проекти да бъдат общодостъпни на интернет страницата на Фонд “Научни изследвания”, както и броят точки по съответните им критерии, дадени от рецензентите.

Това изискване е крайно необходимо за осигуряване прозрачността и обективността на конкурса. В момента рецензиите се предоставят само на ръководителите на участващите проекти. Тези ръководители, ако не са доволни, могат да подават възражения във Фонда и евентуално да търсят справедливост самостоятелно, което е много трудно и в повечето случаи дори невъзможно.

Общодостъпността на рецензиите, оценките на рецензентите и съответното класиране ще дадат възможност за обществен контрол върху работата на Фонд “Научни изследвания”, нещо, което Сдружение “Когито” счита за абсолютно необходимо.

5. Да има възможност за двупосочна връзка между администрацията на Фонда и екипите, подаващи проекта.

Тази връзка ще даде възможност да се избегне случай, при който стойностен в научно отношение проект ще бъде отхвърлен, защото формулярите по кандидатстване не са попълнени в съответствие с административните изисквания на Фонда.

В заключение, учените от сдружение “Когито” считаме, че без изпълнението на посочените от нас стъпки всяка следваща сесия на Фонд “Научни изследвания” има възможност да бъде опорочена без значение, дали ще разберем за това и дали ще има обществен скандал или не.

Автор: Сдружение “Когито”
28.11.2012 г. 15:41
Посетено: 1288
Етикети: научни изследвания, бг наука, наука, българска наука, Фонд Научни изследвания, научни проекти, ФНИ, Сдружение Когито
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/15932-obrashtenie-ot-sdruzhenie-kogito-po-povod-problemite-vav-fond-nauchni-izsledvaniya