Общество

Продължаващо противоконституционно бездействие – не се изпълнява решение на Конституционния съд

За развитието на филмовата индустрия

Вчера, 26 май 2011 г., в Министерство на културата се състоя Обществена консултация (не работна среща – нова заповед за работна група не сме получавали, срокът на старата изтече, а отговор на Отвореното писмо на общността до премиера Бойко Борисов, огласено на пресконференция в БТА на 3 май т. г., няма – вижте писмото по-долу) относно изработването на стратегия за развитието на филмовата индустрия. От гражданския сектор присъстваха Георги Стоянов, Биляна Томова, Галина Тонева, Диана Андреева, Радослав Спасов, Иглика Трифонова, Георги Чолаков, Милена Андонова, Искра Димитрова, Росица Вълканова, Иван Тонев, Евгений Михайлов, Зорница София, Иво Драганов, Любомир Йончев. Присъстващите представители на гражданските организации в областта на филмовото производство подчертаха:

1. Застоя по отношение на изпълнение на двустранното Споразумение между Министерство на културата и гражданския сектор в областта на филмовата индустрия от 22 декември 2010 г.;

2. Липсата на реакция от страна на Министерство на културата, Министерство на финансите и на Министерския съвет относно изпълнение на решението на Конституционния съд  1/31.03.2011 г. (по Конституционно дело 22 от 2010 г. за  отмяна на Параграф 83 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.).

Присъстващите представители на филмовата общност констатираха, че през последните пет месеца бездействие е изгубено доверието в наличието на политическа воля за промяна. На тази база те заявиха, че е невъзможна работа върху стратегия за българското кино, докато няма ясни административни решения за изпълнение на Закона за филмовата индустрия, тоест, отпускане на дължимите, съгласно Закона, средства в размер на 7,6 млн. лв. в изпълнение на решението на Конституционния съд, като изразиха очакването на сектора да се предприемат реални действия в тази посока в срок от две седмици.

Изготвянето на стратегия, набелязваща развитието на аудиовизуалната индустрия, е немислимо при очертаващото се прекъсване на процеса на филмопроизводство за следващите две години – неминуема последица от продължаващото противоконституционно бездействие.

 

Доц. д-р Биляна Томова

Председател на междуведомствена Работна група за изработване на проект за

Национална стратегия за филмовата индустрия - със заповед Р-102 на МС от 27.04.2011 г.,

с изтекъл период за работа (12 работни дни) на 15 май 2011 г. и без нито едно проведено заседание

Автор: Биляна Томова
27.05.2011 г. 13:56
Посетено: 1235
Етикети: Министерство на културата, българско кино, кино, филми, граждански сектор, Конституционен съд, филмова индустрия, киноиндустрия
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/12566-prodalzhavashto-protivokonstitutsionno-bezdeystvie-ne-se-izpalnyava-reshenie-na-konstitutsionniya-sad