Общество

Декларация от 10 творчески съюза и организации в България

По повод провежданата политика на геноцид по отношение на българската култура и изкуство

ДО
Председателя на Народното събрание
Г-жа Цецка Цачева

Министър-председателя на Република България
Г-н  Бойко Борисов

Копие до:
Министъра на културата - г-н Вежди Рашидов
Министъра на финансите - г-н Симеон Дянков
БТА

                                        
                                         ДЕКЛАРАЦИЯ


От 10 творчески съюза и организации в България

Уважаеми г-жа Цачева и  г-н Бойко Борисов,


След множеството БЕЗРЕЗУЛТАТНИ открити писма и декларации до законодателната и изпълнителната власт (вече от година) от творческите организации в България, във връзка с драстично провежданата политика буквално на геноцид по отношение на българската култура и изкуство (каквато е тя и по отношение на науката и на образованието)


ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Тригодишната бюджетна прогноза (2011-2013 година) на Министерство на културата е повече от категорично доказателство за тази политика на геноцид.

2. Собствената ни съвест и отговорност пред нацията не ни позволява да приемем тази вредна - и днес, и в перспектива - политика за духовното и морално здраве на достатъчно болното вече наше българско общество.

3. Изпълнителната власт би трябвало да понесе, като всеки гражданин в една демократична държава, своята съдебна отговорност за неспазването на законите в страната (например, Закона за филмовата индустрия - или за този сектор от културата, който първи се реформира още в началото на 90-те години).

4. Оттук нататък ние ще предприемем всички действия, за да сезираме европейските институции – Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския съд - за тази опасна управленска политика в България, която противоречи на всички принципни разбирания на Европейския съюз за особено важната роля на културата.

21.09.2010


1. Съюз на българските филмови дейци – Георги Стоянов, председател

2. Съюз на българските писатели
Николай Петев, председател

3. Съюз на българските музикални и танцови дейци – проф. Жени Захариева, председател

4. Българска асоциация на кинорежисьорите – Радослав Спасов, председател

5. Сдружение на филмовите и телевизионните режисьори – Иван Георгиев, председател

6. Асоциация на филмовите продуценти – Георги Чолаков, председател

7. Българска асоциация на филмовите, телевизионни и радио сценаристи – проф. Станислав Семерджиев, председател

8. Асоциация на българските оператори – Иван Тонев, председател

9. Обсерватория по икономика на културата – Диана Андреева, директор

10. Българска асоциация на независимите художници аниматори "Пройко Пройков"
– Надежда Славова, председател


Автор:
Публикация:
22.09.2010 г. 11:22
Посетено:
3070
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/10736-deklaratsiya-ot-10-tvorcheski-sayuza-i-organizatsii-v-balgariya