Разни

Само за бъдещи журналисти

Кандидатстудентски изпити в СУ "Св. Кл. Охридски"

◊ СЪБИТИЕТО

Факултетът по журналистика и масова комуникация при Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще проведе

подготвителен курс за кандидатстудентските изпити по Журналистика през 2007 г.


◊ ПОВЕЧЕ

Факултетът по журналистика и масова комуникация при Софийския университет ще проведе модерен и атрактивен курс за подготовка на кандидат-студенти.

 Идеята на организаторите е курсът да подпомогне в максимална степен отличното представяне на явяващите се на писмен и устен изпит по Журналистика през лятото на 2007 г.

С тези изпити се кандидатства в три специалности – “Журналистика”, “Връзки с обществеността” и “Книгоиздаване”.

• Подготвителният курс ще се проведе в два идентични потока.

Първият е от 1 до 6 април, а вторият е за онези, които са пропуснали пролетния – от 9 до 14 юни 2007 г.

Лектори ще бъдат деканът на ФЖМК доц. д-р Тотка Монова и авторитетни и популярни преподаватели от факултета – проф. дфн Пенка Караиванова, проф. д-р Здравко Райков, доц. Георги Лозанов, доц. д-р Теодора Петрова, доц. д-р Веселина Вълканова, доц. дсн Петранка Филева, доц. д-р Мария Нейкова, доц. д-р Луливера Кръстева, доц. д-р Здравка Константинова, доц. д-р Алберт Бенбасат, гл. ас. д-р Мануела Манлихерова и ас. Марин Бодаков.

Тематичният обхват на курса включва:
. Академични профили във ФЖМК,
. Еволюция на журналистиката в България,
. Култура и медии,
. Власт и медии,
. Икономика и медии,
. Световна политика,
. България и Балканите,
. Съвременната преса,
. Съвременното радио,
. Съвременната телевизия,
. Книгата като професия,
. PR-професията,
. Творческото писане – критерии за оценяване.

Мястото на провеждане на курса е в сградата на Факултета по журналистика на ул. "Московска" № 49.

Записването на желаещите се извършва в кабинет 10 или чрез телефонно обаждане на номер 93 08 409 или 93 08 214.
Автор: Милена Цветкова
14.03.2007 г. 21:52
Посетено: 913
Етикети: журналисти
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/17/news/3647-samo-za-badeshti-zhurnalisti