Разни

Народното събрание гласува АМТИИ да бъде преименувана в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив

Народното събрание на Република България гласува Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство да бъде преименувана на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив.

Идеята на ректора на АМТИИ проф. академик Милчо Василев бе приета с пълно единодушие от Академичния съвет на висшето учебно заведение на 26 октомври 2018 г., след което документът бе подкрепен от Министерството на образованието и науката и внесен за решение в Министерския съвет.

След одобрение на всички институции на 31 януари 2019 г. Парламентът „на основание на чл. 9, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 16 и ал. 1, т.1 от Закона за висшето образование реши: „Преименува Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев - Пловдив“.

От трибуната на Народното събрание зам.-председателят на Комисията по култура и медии Диана Саватева подчерта, че името на проф. Асен Диамандиев е свързано с културния живот на България и повече от половин век той посвещава творческата си енергия за музикалното и личностното възпитание на поколения млади таланти. През 1964 г., използвайки собствения си авторитет на музикант и общественик, осъществява замисъла си в Пловдив да се открие висше музикално училище със свой облик - първото в страната извънстолично висше училище по музика. Първоначално се създава Музикално-педагогически факултет като филиал на тогавашната Българска държавна консерватория. През 1972 г. факултетът се преобразува в самостоятелен Висш музикално-педагогически институт - Пловдив във връзка със стартирането на обучение по музикално-фолклорни специалности. С решение на 36-то НС през 1995 година се преобразува в Академия за музикално и танцово изкуство, което е резултат от започналото още през 1975 г. обучение по хореографски специалности. Като следствие от стартиралото в 90-те години обучение по специалности в изобразителните изкуства, с решение на 39-то Народно събрание през 2004 г. Академията е преименувана в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив.

Решението за преименуването в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ бе взето от българските народни представители без нито един глас против.

Автор:
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
Публикация:
31.01.2019 г. 17:21
Посетено:
1218
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/17/news/28956-narodnoto-sabranie-glasuva-amtii-da-bade-preimenuvana-v-akademiya-za-muzikalno-tantsovo-i-izobrazitelno-izkustvo-prof-asen-diamandiev-plovdiv