Разни

Разширяват се контактите между Шуменския и Потсдамския университет

Ползотворен обмен на преподаватели и студенти

◊ СЪБИТИЕТО

От 26 до 30 юни 2006 година доц. Ана Димова и доц. Елка Добрева - преподаватели във Факултета по хуманитарни науки на ШУ “Епископ Константин Преславски” посетиха Потсдамския университет. Посещението бе осъществено в рамките на академичния обмен по програмата ЕРАЗЪМ на Европейската комисия.


◊ ПОВЕЧЕ

Контактите между двата университета съществуват от 2005 година, като през март 2006 година доц. Волф-Дитер Краузе гостува в Шуменския университет и изнесе курс лекции по лингвистика на текста пред студенти и преподаватели от специалностите Германистика и Журналистика.

В Потсдам доц. Ана Димова изнесе лекции по транслатология пред студенти и преподаватели от специалностите Германистика и Славистика. В момента в Потсдам има две български студентки от специалността Германистика. Обменът на студенти ще продължи и през следващата година. Вече са определени чрез конкурс заминаващите за Потсдам за два семестъра през следващата учебна година.

Доц. Димова изнесе в Потсдам и публична лекция пред студенти и преподаватели от Философския факултет на тема “Балканите и Европа в огледалото на фразеологията”.

В момента преподавателите от специалностите Германистика и Журналистика на Шуменския университет и Германистика и Славистика на Потсдамския университет работят върху съвместен проект на тема “Проблеми на чуждоезиковия текст”. Целта е той да прерасне в по-обемен проект по програмата КОМЕНСКИ и да получи финансова подкрепа от Европейската комисия. Предстои и сключване на договор за двустранно сътрудничество между катедрите по Германистика в Шумен и Потсдам.

Факултетът по хуманитарни науки на ШУ “Епископ Константин Преславски” има контакти с Потсдамския университет и в други научни области: в сферата на военната история два пъти в Шумен е пребивавал проф. Юрген Анджело, в резултат на което с Научната германска фондация “Дойче Форшунгсгемайншафт” е сключен договор за сътрудничество и се работи върху конкретен проект. Научни контакти с Института по общо езикознание поддържа освен това и Катедрата по български език на ШУ.


◊ ПРЕДСТОЯЩО

Всички тези предварителни връзки на ниво катедри и институти са добра основа за сключване на факултетен договор за сътрудничество, което бе и тема на разговора с Декана на Философския факултет проф. Бернхард Крьонер. По негово настояване ще бъде подготвен договор за съвместни проекти и обмен на студенти и преподаватели между Факултета за хуманитарни науки на ШУ и Философския факултет на Потсдамския университет. В перспектива се обмисля възможността за договор и между двата университета, които имат сходна структура и история.

Автор: Ростислава Тодорова
07.07.2006 г. 00:27
Посетено: 868
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/17/news/2512-razshiryavat-se-kontaktite-mezhdu-shumenskiya-i-potsdamskiya-universitet