Разни

Михаил Неделчев - преизбран за председател на Сдружението на българските писатели

Избрани 13 нови члена на Сдружението

◊ СЪБИТИЕТО

На 31 март 2006 г. в Столична библиотека Сдружение на български писатели проведе редовното си отчетно-изборно събрание. В отчета си пред събранието председателят Михаил Неделчев посочи както високите творчески резултати на членовете на Сдружението и богатата му дейност в отделни области, така и незадоволителното организационно и финансово състояние, като очерта и конкретни перспективи за позитивно развитие пред писателската организация. Разискванията по доклада продължиха близо два часа. С изказвания се влючиха Иван Цанев, Йордан Попов, Цветанка Еленкова, Цанко Живков, Васил Кинов, Кръстю Пастухов, Митко Новков, Екатерина Йосифова и др.

Събранието избра за председател Михаил Неделчев за втори мандат. В новия управителен съвет влязоха още Митко Новков, Пенка Ватова, Пламен Дойнов и Румен Баросов.


◊ ПОВЕЧЕ

Събранието направи промени в устава на Сдружението, като въведе длъжности на четирима секретари, съответно в областите международна дейност, поезия, белетристика, критика и хуманитаристика. По-късно бяха избрани: Рада Панчовска – секретар “Поезия”, Палми Ранчев – секретар “Белетристика”, Николай Аретов – секретар “Критика и хуманитаристика”, Цветанка Еленкова – секретар “Международна дейност”.

Бяха избрани 13 нови членове на Сдружението – Йордан Калайков, Яни Милчаков, Цанко Серафимов, Божана Апостолова, Иван Христов, Людмила Балабанова, Красимира Зафирова, Димитър Б. Димов, Иван Дойнов, Емил Енев, Стойчо Маджарски, Милка Стоянова, Дянко Дянов.

Новият офис на Сдружение на български писатели е на ул. “Св. Иван Рилски” № 1 в София. Приемният ден е всеки четвъртък – от 10 ч. до 18 ч. Електронен адрес за контакти: pisateli@slovoto.org.


Автор: Сдружение на български писатели
02.04.2006 г. 17:39
Посетено: 777
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/17/news/2007-mihail-nedelchev-preizbran-za-predsedatel-na-sdruzhenieto-na-balgarskite-pisateli