Разни

Европейска група за научни изследвания по история и археология на Балканите

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” - съучредител от българска страна

На 20 януари 2006 г. по покана на Националния център за научни изследвания на Франция със седалище в Париж, проф. дфн Добрин Добрев – Ректор на Шуменския университет, подписа Конвенция за учредяване на Европейска група за научни изследвания “История и археология на Балканите”.

Членове на Конвенцията от френска страна са: Министерството на културата и комуникациите на Френската република, Париж – Сорбона I, Париж – Сорбона IV, Париж – Сорбона Х, Париж – ХII Вал дьо Марн, Университетът в Гренобъл, Университетът в Бордо, Университетът в Лил – III, Университетът в Страсбург – II, Университетът в Горен Елзас, Колеж дьо Франс, Френският университет в Атина и Френският университет в Рим. За френската страна Конвенцията бе подписана от директора на Дирекция “Европейски и международни връзки” на Националния център за научни изследвания – г-н Франсоа Фавори.

Другите членове на Конвенцията са Академията на науките на Словения, Академията на науките на Албания, Загребският университет, Скопският университет, Университетът в Корфу – Гърция и Университетът в Прищина. От българска страна участва само Шуменският университет “Епископ Константин Преславски”.

Подписаният договор е с продължителност 4 години, считано от м. януари 2006 г., като в учредителната конвенция се предвижда удължаването му съобразно с постигнатите научни резултати.
Страните по конвенцията учредиха Управителен съвет, който ще координира програмата на Европейската група за научни изследвания. Ректорът на ШУ “Епископ Константин Преславски” проф. дфн Добрин Добрев бе избран за член на Управителния съвет.

В процеса на дискусия по предстоящата работа представителите на френската страна дадоха висока оценка за работата на българските си колеги от ШУ “Епископ Константин Преславски”, като особено високо бе оценен изследователския принос на проф. дин Иван Йорданов. Проф. Йорданов бе избран и за член на Научния съвет на Европейската група за научни изследвания.

Целите на новосъздадения международен научен колектив са: създаване на епиграфски и нумизматични корпуси, описания на корпуси от мозайки, скулптури, архиви и керамика, създаване на археологически атлас на обекти по крайбрежията на балканските държави, като особено внимание ще бъде обърнато на Адриатическото крайбрежие. Ще бъдат създадени учебници и научни текстове, представящи историята на Балканите. Участието на учените от Шуменския университет ще бъде ориентирано към изследвания в областта на късната античност и византинистиката.
Автор:
Ростислава Тодорова
Публикация:
23.01.2006 г. 17:39
Посетено:
961
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/17/news/1679-evropeyska-grupa-za-nauchni-izsledvaniya-po-istoriya-i-arheologiya-na-balkanite