Разни

"Архитект-дизайнер" във ВСУ "Черноризец Храбър"

Нова дисциплина за България

"Архитект-дизайнер" във ВСУ "Черноризец Храбър"


◊ СЪБИТИЕТО

На 12 юли от 11.00 ч. в Дома на архитекта, Варна, ул. „Мусала” 10, ВСУ "Черноризец Храбър" ще представи първата в България бакалавърска образователна програма „Дизайн за архитектурна среда”, която университетът  въвежда от новата учебна година. Завършилите 4-годишното обучение ще се дипломират с бакалавърска степен „Архитект-дизайнер”.

Участват: проф. д-р арх.
Росица Никифорова, завеждащ катедра „Архитектура и урбанистика”, преподавател по „Интериор”, “Търговски и бизнес сгради и комплекси” и „Дизайн за архитектурна среда”; проф. д.а.н. Иван Никифоров, преподавател по „Градоустройство”; проф. д-р арх. Тодор Булев – преподавател по „Принципи на архитектурното планиране”, „Ландшафтна архитектура”; арх. Станчо Веков – преподавател по „Реконструкция на сгради”, „Интериор”, „Дизайн за архитектурна среда”; Зоя Йорданова, ръководител на отдел “Образователен маркетинг и КСК и документи”, и арх. Сергей Сергеев – преподавател по архитектура в Държавния политехнически университет в Санкт Петербург.


◊ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

В мултимедийна презентация на новата бакалавърска програма „Дизайн за архитектурна среда” проф. д-р арх. Росица Никифорова ще очертае предимствата на ВСУ "Черноризец Храбър" - първият и единствен български университет, удостоен от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) с Diploma Supplement Label (признаване на дипломите) и "ECTS Label" за успешно прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити. Откроявайки аргументите за въвеждане на двустепенно обучение - бакалавър архитект-дизайнер и магистър по архитектура в България, тя ще се спре върху европейските практики и подробно ще представи спецификите и иновативността на педагогическия процес, в който са включени качествени програми и утвърдени преподаватели от България и партньорски университети във Венеция, Русия и Сърбия.


◊ ОБУЧЕНИЕТО

Обучението по "Дизайн за архитектурна среда" трае 8 семестъра в редовната форма. Дипломиралите се получават образователно-квалификационна степен "бакалавър", с която могат да се реализират в проектантски, архитектурни, дизайнерски и рекламни бюра, строителни фирми, предприятия за производство на мебели или в публичния сектор - местна и държавна администрация. Предлагат се възможности за допълнителна квалификация в магистърски и докторски програми. Желаещите да изучават новата специалност в Архитектурния факултет на ВСУ "Черноризец Храбър" се явяват на практически изпит - композиране и събеседване с жури с предварително изготвени творчески проекти. Целта на персоналното интервю е да се провери личната мотивация на кандидатите, тяхната професионална пригодност и талант. По този начин системата за контрол на качество на образованието се въвежда още на входа на университета. Балът за класиране оформя сборната оценка от двата конкурсни изпита, като завършилите художествена гимназия получават бонус от една единица. Приемат се кандидати и с положени изпити за специалностите "Архитектура" и "Дизайн" в други висши училища.

Основната изпитна сесия ще се състои на 18, 19 и 20 август 2010 г.

Автор: Виолета Тончева
10.07.2010 г. 15:59
Посетено: 3759
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/17/news/10436-arhitekt-dizayner-vav-vsu-chernorizets-hrabar