Музика

Музика по текстове на френски символисти

Ноемврийски Салон за музика и рефлексии

Музика по текстове на френски символисти


◊ СЪБИТИЕТО

Салон за музика и рефлексии
с Илия Граматиков и Николай Колев
представя
"Музика по текстове на френски символисти"

На 21 ноември (сряда) 2007
в „Отвъд алеятА На таванА”, ул. „Будапеща” № 31
Начало: 18.30 часа


◊ ВСЪЩНОСТ

„Нещата съществуват, ние няма защо да ги създаваме; трябва само да уловим съотношенията им...”
.

Тази мисъл на Маларме е отправната точка и стратегията ни за случването на ноемврийския салон, чиято амбиция е да погледне към френския символизъм не през призмата на литературната теория, а през музиката, писана върху добре познати ни и недотам творби. Музика, иманентна на съответните стихове и проза от втората половина на 19. век, защото „...тъкмо тези съответствия изграждат стиха и оркестъра”.

Ще се опитаме да заобиколим теориите за „символа” (а не е ли всяко изкуство символично?!), за да бъдем изцяло в сферата на естетическата наслада и на провокативните хипотези, кръжащи около творци като Маларме, Верлен, Рембо...

Дебюси, Равел, Фуре, Шосон, Дюпарк, Пуленк, Варез, Сен-Санс, Онегер, Бритън и др. ще ни ”онагледят” звуково текстовете, претендиращи да са по-близо до изразните средства на музиката, отколкото до тези на литературата.

И за да не пренебрегнем нито едно сетиво (така съветват символистите), ще аранжираме музиката и словото с репродукции на художници, мислещи се и/или мислени като символисти.

Ако ви е любопитно доколко музикалността на думите в един и същ символистичен текст сугестират прилики в изразността на музикални творби на различни композитори, можете да направите сравнението с нас, както обикновено – в предпоследната сряда на месеца, от 18.30 часа.

• Салонът се осъществява с любезното съдействие на Столична Община и Франкофонски клуб за развитие.  

Автор: Илия Граматиков
16.11.2007 г. 15:11
Посетено: 257
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/15/news/4888-muzika-po-tekstove-na-frenski-simvolisti