Музика

Multilingual - The Music Speaks About Love на 17 езика

Концерт с Lady G в бар Шрьодингер на 7 юни от 20:00 часа

Multilingual - The Music Speaks About Love на 17 езика
◊ ПОКАНА
 
Multilingual - The Music Speaks About Love на 17 езика в бар Шрьодингер
Традиционна арменска мелодия и езиците: френски, португалски, испански, японски, гръцки, арабски, италиански, немски, шведски, албански, турски, босненски, есперанто, арбарешки, английски, български и др. ще завладеят сцената.
 
В репертоара има нещото, което свързва всички тези песни, и това е любовта, затова Multilingual има и своето подзаглавие - "The music speaks about love"
 
Ще използвам един цитат от филма "Изкуплението Шоушенк", който много добре описва идеята на проекта:
 
“И до ден днешен нямам представа за какво се пее в тези песни. Истината е, че не искам да знам. Някои неща е най-добре да не се казват. Иска ми се да мисля, че се пее за нещо толкова красиво, че не може да се изрази с думи, а да накара сърцето ти да боли. Казвам ви, че тези гласове се издигнаха по-високо и по-далеч, отколкото някой се осмелява да мечтае. Сякаш някаква красива птица се втурна в нашата сива малка клетка и накара тези стени да се разтворят. За този кратък миг всеки един мъж в Шоушенк се почувства свободен.”
 
Защото музиката разказва за любов!
 
Джорджия Павлова - вокал
Борислав Илиев - китара
Стоил Иванов - барабани
 
7 юни 2024
Начало: 20 ч.
Вход: 15 лв
 
................
 
Multilingual - The Music Speaks About Love in 17 languages
Traditional Armenian melody and languages: French, Portuguese, Spanish, Japanese, Greek, Arabic, Italian, German, Swedish, Albanian, Turkish, Bosnian, Esperanto, Arbarish, English, Bulgarian, etc. will take over the scene.
In the repertoire there is the thing that connects all these songs, and that is love, that's why Multilingual also has its subtitle - "The music speaks about love"
 
I will use a quote from the movie The Shawshank Redemption, which describes the idea of ​​the project very well:
"I have no idea to this day what those two Italian ladies were singing about. Truth is, I don’t want to know. Some things are better left unsaid. I’d like to think they were singing about something so beautiful, it can’t expressed in words, and it makes your heart ache because of it."
The Music Speaks About Love
Georgia Pavlova - vocals
Borislav Iliev - guitar
Stoil Ivanov - drums
Start: 8 p.m.
Entrance: BGN 15
Автор:
Стоил Иванов
Публикация:
04.06.2024 г. 15:18
Етикети:
Стоил ИвановДжорджия Павловабар ШрьодингерLady Gконцерт
Борислав Илиев
Multilingual - The Music Speaks About Love
Посетено:
103
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/15/news/39313-multilingual-the-music-speaks-about-love-na-17-ezika