Музика

Концерт "Музика и диктат"

В рамките на VІ Академични пролетни четения в НМА "Панчо Владигеров"

Концерт "Музика и диктат"


◊ СЪБИТИЕТО

Концерт "Музика и диктат"

Венцеслав Николов - виолончело


С участието на:

Лилия Жекова - пиано
Георгита Бояджиева-Николова - виолончело

5 април 2016 г., 19 часа, зала НМА


◊ ПРОГРАМА

. Алфред Шнитке - Импровизация
изп. Венцеслав Николов

. Васил Казанджиев - Сага за Константин Илиев
изп. Венцеслав Николов и Лилия Жекова

. Паул Хиндемит - Соната за соло виолончело
Lebhaft, sehr markiert
Maessig schnell
Langsam
Lebhafte Viertel
Maessig schnell
изп. Венцеслав Николов

. Антон фон Веберн - Три пиеси оп. 11
                                - Две ранни пиеси (1899)

. Оливие Месиен - "Възхвала на вечността на Исус" из "Квартет за края на времето"
изп. Венцеслав Николов и Лилия Жекова

. Витолд Лютославски - Sacher - Variation
изп. Венцеслав Николов

. Иван Спасов - Соната за две виолончели
Инвенция
Движение
изп. Венцеслав Николов и Георгита Николова

. Едисон Денисов - Три пиеси

. Сергей Прокофиев - из Соната оп.119
Moderato
изп. Венцеслав Николов и Лилия Жекова


Между множеството абсурди, дошли до нас от вековете човешка история, бяхме свидетели и на сравнително новата забрана да се изпълняват определени музикални творби - било, че не отговарят на вкуса на силните на деня; или на дадена идеология; или с твърде съмнителното обяснение за "възпитанието на масите"... Но забраните са винаги временни - и хората, и политическите системи са смъртни и това е твърде даже добре. Минават години. И в странните на пръв поглед съзвучия следващите поколения откриват своя свят, започват да различават талантливите от конюнктурните композитори. И обикват произведенията, изглеждали  необичайни и чужди на бащите им.

Вече десетилетия има своите слушатели и музиката на Шнитке. Соловата Импровизация е построена на хроматични възходящи и низходящи последования. Авторът майсторски и новаторски преминава през всички регистри на инструмента, "запълва" полутоновете с 1/4- тонови интервали, музиката деликатно търси тишината.

В Сага за Константин Илиев от Васил Казанджиев се срещаме със зрелия майстор, който с топлота си спомня за своя учител. Една вълнуваща творба!

"Без всякакъв израз", "да не се изтъква мелодията" пише често в произведенията си Хиндемит. Сонатата за соло виолончело е типичен пример за антиромантичния му период, едно наистина конструктивно, майсторски изградено произведение.

Като контраст - романтично, талантливо и в духа на традицията звучат двете най-ранни, почти детски пиеси на Антон фон Веберн. Писани са на 15-годишна възраст, но странните модулации, извънредно концентрираните и къси музикални мисли вече ни напомнят за зрелия автор на трите пиеси opus 11.

Възхвала на вечността на Исус е част от забележителния Квартет за края на времето. Сътворен и изпълнен за първи път в немски концентрационен лагер от военнопленника Месиен, той заема особено място сред творбите създадени през бурния XX век.

Миниатюрата на Лютославски е Hommage за музиканта и мецената Паул Захер.  Името  S-a-c-h-e r(е) прочетено в тонове изплува от характерните за творчеството на големия полски композитор 1/4-тонови последования.

Иван Спасов вече не беше с нас, когато изпълнихме за първи път неговата соната за две виолончели (с посвещение на Венци и Георгита). Остана да ни радва музиката му, високо професионална, с неподправения си, чисто български аромат.

Трите пиеси на Денисов впечатляват със своята търсена лаконичност. Музиката се появява от нищото, проблясва и се сгъстява. За да се разтвори отново в тишината.

И накрая - сонатата на Прокофиев. Тя ме съпровожда през целия ми професионален път. Това беше и едно от първите произведения, които ме накараха да се усъмня в правотата на по-големите от мен, когато ни учеха и говореха за "хаос и липса на мелодия..." И това за чаровната музика на Прокофиев?

Времето на безсмислени ограничения и малокултурни диктатори може би отминава. Но преградата създадена между постоянно обновяващото се изкуство и публиката продължава да съществува и днес. И досега наричаме нова музиката, писана преди 50-100 години. Все още със страх се вглеждаме в плашещите контури на авангардното изкуство, с въздишка на облекчение се връщаме в привичния ни разбираем свят на миналите векове, на така наречената класическа музика...

Новата музика - тя също е класическа, като големите образци от миналото, като музиката на Бах и Бетховен. И като тях тя умее да чака да бъде открита. И обикната...

Венцеслав Николов
Автор: Организаторите
30.03.2016 г. 17:04
Посетено: 936
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/15/news/23225-kontsert-muzika-i-diktat