Музика

Музика на струните. Концерт на Concerto Antico

Първи концерт от проекта "Mузика на сферите"

Музика на струните. Концерт на Concerto Antico


◊ СЪБИТИЕТО

Сдружение “Светъл ден” има удоволствието да Ви покани на
първия концерт от проекта "Mузика на сферите", озаглавен Музика на струните (Musica instumentalis & vocalis).

В изпълнение на консорта за старинна музика Concerto Antico ще прозвучат барокови инструментални и вокални творби от Хендел, Корели, Шмелцер, Фонтана и Фрескобалди.
 
Концертът ще се състои на 2 юли 2010 г. (петък) от 19 часа, в Католическата катедрала “Св. Йосиф”, ул. “Княз Борис І” № 146.

Участници: Ивайло Донков – тенор, Зефира Вълова – цигулка, Иван Илиев – цигулка, Явор Генов – лютня/ архилютня, Янко Маринов – чембало/ орган.

Проектът е по инициатива на Сдружение „Светъл ден” и Янко Маринов, и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Култура” на Столична община.

Партньори на събитието са: Католическа енория „Св. Йосиф”, Национален дворец на културата, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ” и Сдружение „Асоциация Апси България”.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

„Музика на сферите – музика на хилядолетията и съвремието


Погледнем ли обобщено хода на музиката, забелязваме как една обхватна идея обединява различията, наблюдавани в наслоените културни пластове. Тази представа полага основите, реда и законите на музиката в линия, която, поглеждайки от човешка позиция, е отправена към божественото, с устрем към все по-високото, а обърната в огледален план, разпростира към земното и тварното хармонията и светлината на сферите, на небесното, на Логоса. Преминавайки през различни модификации за две хилядолетия – от питагорейското учение, през musica theoretica & practica на Средновековието, обогатена с учението за реторичните фигури и разработена в психологическа насока, тази универсална идея не загубва своята жизненост в съвремеността. Не случайно в космоса като послание изпратихме музика чрез космически апарат. Проектът има за цел да демонстрира на практика как идеята за хармония чрез музика между космическото и човешкото начало, между всеобщото и личното, и днес е жива.

В цикъл от седем концерта (олицетворяващи сферите) ще бъдат представени непознати за българската публика автори, стилове и редица неизпълнявани досега произведения – премиери за страната, някои от които ще бъдат изпълнени по оригинални ръкописи.

На преден план ще стои търсенето на личностните ценности в тази музика, а не самоцелното й „архивно изпълнение”. Сдружение „Светъл ден” си поставя амбициозната цел да представи в концертите едни от най-добрите достижения на изпълнителското изкуство за стилно изпълнение на старинна и по-нова музика.

Шест от концертите (броят на дните на Сътворението) ще се състоят в Католическата катедрала „Св. Йосиф” в София, която в последните години добива все по голямо значение в музикалния живот в столицата ни. Всеки един от концертите ще представя обособена тема и музика от различна епоха и тип – преминавайки през инструментална и вокална, средновековна, барокова и съвременна, рационална и романтична, западноевропейска и българска.

В проекта ще се търси различен подход за приобщаване на публиката, което да бъде възможен пример за изход от кризиса в посещаемостта на концертите с класическа музика в страната ни.

За първи път в страната ще бъде осъществено мултимедийно представяне на музиката – паралелно с прозвучаване на музиката се предвижда нейното проектиране пред публиката и проследяване на звучащите пасажи по оригиналните нотни партитури.

На изпълнителите от проекта е предоставена предизвикателната задача да доведат до съзнанието на слушателя, на съпричастната публика, цялото знание за връзката на музиката с реториката и математиката и да изградят стремеж за рафиниран вкус и интерес към старинните инструменти. Така ще се подкрепи и разбирането на историческия ход на музиката като шествие на човешката мисъл през вековете, където лежи и мостът, свързващ музиката на хилядолетията и съвремието.


◊ ПРОГРАМАТА

Предварителна програма на концертите:

I. Музика на струните. Musica instrumentalis & vocalis. Изпълнители: Ивайло Донков – тенор и консорт за старинна музика „Кончерто антико” - Зефира Вълова, Иван Илиев, Янко Маринов, Явор Генов. 2 юли от 19 ч.

II. Средновековни и ренесансови песни и танци. Musica instrumentalis & vocalis. Изп.: ансамбъл „Салтарело” - Емил Михов – флейта, виола да гамба, Катя Вълева – виола и виел, Ана Иванова – цигулка и фидел; Миглена Павлова – глас, Ивайло Донков - тенор. Μултимедия с нотни партитури. Лектория с образователна цел преди концерта.

III. Музика на Европа. Musica mundana et musica humana. Хорови антеми от Хендел (вкл. химна на УЕФА от Zadok the Priest) и Шарпантие (вкл. прелюд от Te deum, химн на European Broadcasting Union и Eurovision). Антемите ще бъдат представени с органов съпровод, обработка на Янко Маринов. Изп: Йосиф Герджиков – диригент, Теодора Димитрова - диригент. Хор „Колегиум музикум”; Моника Иванова - сопрано, Миглена Павлова - алто, Ивайло Донков - тенор.

IV. Сантимент и разум. Музика на романтизма и съвремието. Изп: Веско Стамболов – пиано.

V. Светът орган (Die Weltorgel) - Органов концерт. Хармонията на органа – петте елемента. Μултимедия с нотни партитури. Изп: проф. Нева Кръстева и Янко Маринов.

VI. Театрална музика. Musica theatralis. Барокова музика, музика на късния маниеризъм - Хендел, Арн, Вивалди, Амодеи, А. Скарлати. Изп.: диригент Илия Михайлов, Жанета Стегарева, Моника Иванова, Янко Маринов – чембало и Явор Генов - лютня и архилютня.

VII. Музика на сферите. Заключителен концерт
.
Автор: Concerto Antico
30.06.2010 г. 14:35
Посетено: 1382
Етикети: Концерт, Музика
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/15/news/10395-muzika-na-strunite-kontsert-na-concerto-antico