По света

август 2012 г.

Три екипа и три солови участия в програмата "Купчина стъкло – предизвикателство!"