По света

“Бурса през български очи”. Нова книга на Хюсеин Мевсим

Част от авторски проект под работното заглавие “Анатолия през български очи”

“Бурса през български очи”. Нова книга на Хюсеин Мевсим


◊ СЪБИТИЕТО

Наскоро в представителното истанбулско издателство “Kitap” (“Книга”), специализирало се в областта на издаването на историческа книжнина, излезе новата книга на преподавателя по български език и литература в Анкарския университет доц. д-р Хюсеин Мевсим, “Bulgar
Gözüyle Bursa” (“Бурса през български очи”). Припомняме, че в предишни години в същото издателство излязоха “Житие и страдание на грешния Софроний”, както и “Житие на Стефан Лазаревич” от К. Костенечки.

Книгата е първата стъпка от проекта на Хюсеин Мевсим под работното заглавие “Анатолия през български очи”, в който той включва предимно документална литература, а именно – спомени, очерци, пътеписи, биографии, описания на градове и местности... – от български автори с различно място в йерархията на националната литература за исторически и географски реалии в пределите на Османската империя или Република Турция. Така например в издателството на Турското историческо дружество в Анкара предстои да излезе първият том от “Истанбул през български очи”, в който са представени Ефрем Каранов, Михаил Маджаров и Никола Начов.  


◊ ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА

В предисловието на “Бурса през български очи” като “ахилесова пета» на османската историография авторът изтъква недостатъчното познаване и боравене с източниците на български, сръбски, хърватски и словенски език, които представят твърде ценен поглед “отвътре” върху събитията в Империята. Във встъплението се проследява в най-общи линии присъствието на Бурса в българската книжнина, като се започва с житията за Кирил и Методий, а известна е връзката на светите братя с манастира “Полихрон”, който бил разположен в подножието на планината Втори Олимп, днешната Улудаг, и през Анонимна българска хроника, “Житие на Стефан Лазаревич”, “История славянобългарска” до възрожденската периодика, В. Априлов, дошъл малко преди смъртта си да се лекува в местните минерални бани, но не оставил писмени свидетелства за пребиваването си, Ил. Макариополски (след Кютахия прекарал част от заточението си тук), екзарх Йосиф I (изпратен на лечение лично от султан Абдулхамид II), Ив. Вазов, комуто очните лекари горещо препоръчват бурсенските бани, но непоправимият русофил предпочел одеските, М. Балабанов и др. Хюсеин Мевсим проследява отражението на Бурса в българската книжнина.

В основната част на книгата се представят, коментират и се предлагат преводите на турски на “До Бурса и назад” на Никола Начов (1859–1940), “Из Мала Азия” на Васил Кънчов (1862–1902) и “Надникване в Анадола” на журналиста от “Вечерна поща” Петър Даскалов (1870–1935).

Хюсеин Мевсим сподели, че е почти готово и второто допълнено издание на книгата, което ще обема нови текстове от К. Фотинов, “Цариградски вестник”, “Зорница” и др. възрожденски вестници, а така също рапорта на зам.-председателя на Софийската търговско-промишлена палата Харалампи Карастоянов за Бурсенското изложение от 1909 г., непубликувания все още на български пътепис на Чудомир от 1932 г. и др.

Авторът е убеден, че освен широката читателска аудитория, книгата ще привлече вниманието преди всичко на изследователските кръгове, понеже предоставя неоценим материал за краеведите и много бързо навлиза в научно обръщение. 

Автор:
27.01.2010 г. 13:42
Посетено: 1449
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/9251-bursa-prez-balgarski-ochi-nova-kniga-na-hyusein-mevsim