По света

Конференция в Словения

Славянството и перспективите за развитие на отношенията между източноевропейските народи

◊ СЪБИТИЕТО

На 08 и 09 август 2009 година в замъка Струга, Словения се проведе международна конференция на философи и народоизследователи под наслов "Славянството и перспективите за развитие на отношенията между източноевропейските народи", на която четоха доклади представители от седем страни: Русия, Украйна, Полша, Словения, България, Сърбия и Беларус. От българска страна доклад представи русенският народовед Антон Рачев на тема: "Словени и българи през вековете".


◊ ОЩЕ

На конференцията Антон Рачев и проф. Павел Тулаев (Русия) представиха творчеството на българския културфилософ и есеист Найден Шейтанов (1890-1970).

По случай годината на България в Русия - 2009, московският издател и шеф на списание "Атеней" - проф. Павел Тулаев издаде на руски език сборник с есета на Найден Шейтанов под заглавие "Болгарское мировозрение и судьба славянства" (прев. "Българският мироглед и съдбата на славянството"). Преводът на руски и предговорът към изданието са дело на руския философ и приятел на България - Анатолий Михайлович Иванов.
Автор: Атанас Ганев
15.08.2009 г. 11:21
Посетено: 1170
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/8331-konferentsiya-v-sloveniya