По света

Алманах на съвременния руски авангард

Авангардът - вечно пресътворяващо се начало

◊ СЪБИТИЕТО

Авангардът не е мъртъв и не може да бъде, защото е вечно пресътворяващо се начало. Тази своя увереност пренасят в творчеството си съвременни руски автори като Всеволод Некрасов, Константин Кедров, Елена Кацюба, Сергей Бирюков, Александър Горнон, Борис Констриктор, Александър Федулов, Анна Алчук, Наталия Азарова и др.

В Москва е публикуван първият "Алманах на съвременния руски авангард" (2007), дело на Международната Академията по Заум. Той обединява стихотворения, визуални творби, кратка проза и драматургия на известни имена, свързани с авангардизма.


◊ ЗА АЛМАНАХА

Играта е централно понятие в заумната поезия и ако текстовете на тъй наречения исторически авангард се създават заради стремежа за откъсване от гнета на реалността, заради “чувството за възможност” (Роберт Музил), то в съвременните авангардистки творби художествените похвати до голяма степен стават самоценни.

В алманаха обаче са малко творбите, свързани със заумната поезия. Повечето текстове  отразяват авангардния стремеж към експеримента, към въздействието чрез фонетичната или визуалната форма, при което семантичното значение на думите минава на заден план, давайки преднина на асоциативната логика. Така възниква многослоен текст, който допуска различни тълкувания.

. В първия брой на Алманаха са включени поетични творби и на българския поет и драматург Румен Шомов.


◊ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ ПО ЗАУМ

Международната Академия по Заум (АЗ) е основана в Тамбов през 1990 година от Сергей Бирюков, поет и критик, професор от университета в Хале, Германия. Тогава е учредена и Международната награда на името на бащата на руския футуризъм Давид Бурлюк.

В Академията са членували и членуват поети като Генадий Айги, Хенрих Сапгир, Ри Никонова, С. Сигей, Константин Кедров, Е. Кацюба, Е. Мнацаканова, А. Алчук, а също и критици и изследователи на поетичния авангард като Юрий Орлицки, Йежи Фарино, Джералд Янечек, Т. Гланц и др.

Автор: Магдалена Костова
23.09.2007 г. 15:52
Посетено: 865
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/4504-almanah-na-savremenniya-ruski-avangard