По света

Смесен хор "Петко Стайнов" (Казанлък) на турне в Италия

Българската музикална култура на прага на ЕС

◊ СЪБИТИЕТО

От 10 до 19 октомври 2006 г. смесен хор "Петко Стайнов" при Народно читалище "Искра" - гр. Казанлък, гостува на хора към Музикална асоциация "Жоскен Дьо Пре" - гр. Чекано, южно от Рим, област Чочариа.

Осъществяването на пътуването е първата част от съвместен замисъл за културен обмен на двата хора. Инициатива е на диригента на смесен хор "Петко Стайнов" - Младен Станев и Пиетро Алвити - отговарящ за международните връзки на асоциацията (също така - общественик, носител на журналистически награди, деятел на местното духовенство, директор на най-престижния лицей в региона за наука, информатика и математика).


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ТУРНЕТО

Хор "П. Стайнов" под диригентството на Младен Станев изнесе два успешни концерта - на 14 и 15 октомври 2006. Изпълненията имаха за цел да запознаят местната публика с българската музикална култура и по повод предстоящото присъединяване на страната ни към Европейския съюз.

Концертното представяне на българска литургична и традиционна музика бе съпроводено с кратко пояснение за стила и съдържанието на песните и съпоставка с италиански аналогични произведения. Като увод бе подчертавано, че скоро страната ни ще се включи в геополитическите граници на Европа, защото в културен и географски аспект тя отдавна присъства.


◊ СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА

Съпътстващата програма бе наситена с разнообразни мероприятия, включващи посещение на културно-исторически забележителности, обмяна на опит и репертоар, културно-исторически преглед и съпоставка на двете култури и бит.

. Посещение на бенедиктинския манастир Монтекасино, беседа за историческото му значение като културен център и исторически паметник; лектория относно присъствието на бенедиктинския орден в духовния живот и значението му за историята на западната цивилизация; изпълнение на църковно песнопение в катедралната базилика пред местните духовници и присъстващите туристи.

. Участие в анкета по проект "Жените от религии, различни от католицизма", проведена от дипломантите на Лицея по наука, информатика и математика, и сравняване на прилики и разлики в отношенията към жената.

Гостуването ма хор "П. Стайнов" бе отразено в местните медии и преса.
Създадени бяха нови приятелски и културни връзки между членовете на двата колектива и между организациите.
Автор: Младен Станев
23.10.2006 г. 17:45
Посетено: 1032
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/2907-smesen-hor-petko-staynov-kazanlak-na-turne-v-italiya