По света

Нови преводи на българска поезия в Турция

Ахмет Емин Атасой продължава благородното си дело

Нови преводи на българска поезия в Турция


В последния (юлски) брой на турското литературно списание „Бахар Берфин” (пролет), излизащо в гр. Истанбул, бе заделено обширно място (цели 10 страници) на съвременната българска поезия, представена като миниатюрна антология под надслов „Поетичен букет от съвременни български поети”. Анонсът за публикацията е поставен на видно място на предната корица на списанието.

В тази малка антология са представени със снимки, биографични бележки и с по няколко стихотворения 8 съвременни български поети, както следва:

. Георги Атанасов („Върба”, „Старите къщи”, „Порив”, „Жените” и „Обич”);                                                                         

. Надя Попова („Запознаване”, „*** Като в сага родова, като в таен код” и „*** Не си избирах по желание адресите”);

. Боян Ангелов („Aedicula”, „Илюзията се повтаря” и „Помилване”);

. Катя Кремзер („Мълчание”, „Невъзможна любов” и „Сонет I”);

. Петър Чухов („Меко”, „Сбогуване с нарцисизма”, „Вътрешна емиграция”, „***Един ден”, „Първа любов”, „Целувка”);

. Иво Георгиев („Кърджали (Завръщане)”, „Дъжд довежда есен”); „Изкуството да се подреждат камъни”);

. Георги Гаврилов („Ухание”, „Дай боже, боже вземи”, „Отключено е”, „Пиета”, „Откровено”);

. Анна Лазарова („Прах”, „***Мама ме учеше”, „Нишки”, „Въпрос”, „Ревност”, „Ще питам фибата”, „Силует”)

Подборът и преводите са дело на Ахмет Емин Атасой, български поет, който живее от 26 години в Бурса (Турция) и е неуморен популяризатор на родната култура. Припомняме, че този искрен родолюбец е автор на 22 книги на български и на турски език, както и съставител на 6 антологии – най-значимата от тях е „Антология на българската поезия от 60-те години на ХІХ век до днес” (на български и турски, 2014, УИ „Св. Климент Охридски”), която е с обем 664 стр. и съдържа над 150 поети – от Ботев до най-младите надежди в поезията. Нейното второ издание в Турция е разпространено там по всички големи библиотеки. Това е огромно по обем, разноликост и оригиналност на културните послания творчество, пример за следване в страдащата и разкъсана от противоречия Европа.

Автор:
Анжела Димчева
Публикация:
14.07.2016 г. 12:54