По света

Издания на НБУ в библиотеки по света

Издания на НБУ в библиотеки по света◊ СЪБИТИЕТО

В сътрудничество между Библиотеката на Нов български университет и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 30 екземпляра от 8 университетски издания са предоставени на 12 чуждестранни библиотеки, а именно: Библиотека за чуждестранна литература в Москва, Британска библиотека в Лондон, Институт за научна информация по обществени науки към Академията на науките на Руската Федерация в Москва, Конгресна библиотека във Вашингтон, Народна библиотека в Белград, Народна библиотека във Варшава, Народна библиотека в Прага, Народна и университетска библиотека на Скопие, Руска държавна библиотека в Москва, Университетска библиотека в Блумингтън, Университетска библиотека в Бъркли и Университетска библиотека в Сиатъл.

Във връзка с инициативата проф. Боряна Христова, директор на Националната библиотека, в свое благодарствено писмо сподели: „Възприемаме жеста Ви на отзивчивост не само като израз на разбиране към целите и задачите на нашата институция, но и като част от българския принос в европейската и световна култура!“


Заглавията, до които българите зад граница и чуждестранните изследователи ще имат достъп, са:

. Данева, Анжела Славчева. Българи в италианските академии за изящни изкуства: 1878-1944. - София, НБУ, 2013.
. Ефтимов, Йордан Симеонов. Поетика на съгласието и несъгласието: българската литература от 50-те до 90-те години на XX век и идеологията. - София, НБУ, 2013.
. Маринска, Ружа Лазарова. До Торино и назад - София, [НБУ], 2011.
. Между образа и текста - сборник в чест на доц. Ружа Маринска. - София, НБУ, 2014.
. Милачич, Слободан. От ерата на идеологията към ерата на политиката: посткомунистическа Европа на път към плуралистичната демокрация. - София, НБУ, 2013.
. Николов-Зиков, Петър. Династията на Срацимировци: властови доктрини и политически модели в Югоизточна Европа през XIV век. - София, НБУ, 2012.
. Помаците: версии за произход и съвременна идентичност [сборник с доклади] - Конференция - Смолян, 4-6 май 2012 г. - София, НБУ, 2014.
. Чапек, Карел. Критика на думите - петдесет и две неделни проповеди - София, НБУ, 2011.


Автор: НБУ Библиотека
20.11.2015 г. 12:17
Посетено: 1384
Етикети: Ружа Маринска, Йордан Ефтимов, Анжела Данева, НБКМ, проф. Боряна Христова, Издателство на НБУ, книги, издания, библиотека, НБУ, Националната библиотека Св. св. Кирил и Методий, Карел Чапек, Петър Николов-Зиков, Слободан Милачич
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/22409-izdaniya-na-nbu-v-biblioteki-po-sveta