По света

"Арт Трансфер" - изложба графика в Белград

Творби на студенти и преподаватели от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

"Арт Трансфер" - изложба графика в Белград


◊ СЪБИТИЕТО

Арт Трансфер

Изложба графика на студенти от специалност ПОИИ на Педагогическия факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" в Centar za grafiku i vizuelna istraživanja AKADEMIJA, FLU, Белград, Сърбия

Студенти от специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство на Педагогическия факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" имаха честта да открият своя изложба на 25.06.2015 от 20:00 часа в приятелската атмосфера на най-популярната галерия за графично изкуство в Белград - Centar za grafiku i vizuelna istraživanja AKADEMIJA, FLU, Белград, Сърбия.

Изложбата включваше графични творби на студенти и преподаватели, изпълнени чрез традиционни и съвременни графични техники.

Участниците се радваха на внимание и гостоприемство и посетиха ателиетата в Академията за изящни изкуства в Белград и имаха възможност да общуват със своите сръбски колеги, чиято графична изложба беше подредена точно преди тази на българските гости. Българската група посети и множество изложби и остана впечатлена от мащабите на работа на сръбските художници.

Ръководител и куратор на проекта АРТ ТРАНСФЕР беше проф. Валери Чакалов. На откриването на изложбата присъстваха декана на Педагогическия факултет на Шуменския университет - проф. дикн Маргарита Бонева и проф. Димитър Чолаков.

Участници: Мая Николова, Борис Иванов, Йоана Стоянова, Иван Петков, Ваня Шиячка, Свилен Земеделски, Мира Димитрова, Деляна Тенева, Даяна Наумова, Нели Гочева, Христо Христов, Сияна Струнчева, Светлан Стефанов.Автор: Сияна Струнчева
06.07.2015 г. 13:30
Посетено: 1454
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/21724-art-transfer-izlozhba-grafika-v-belgrad