По света

Поезия на Владислав Христов излезе на чешки eзик

Стихотворенията са от книгата "Фи", а преводът е дело на Марцел Черни

 Поезия на Владислав Христов излезе на чешки eзик


◊ СЪБИТИЕТО

Чешкото електронно издание www.iliteratura.cz публикува поезия на Владислав Христов. Стихотворенията са от последната му книга “Фи”. Преводът е дело на Марцел Черни.

Изданието www.iliteratura.cz е най-голямото електронно издание в Чехия, което публикува рецензии за книги от цял свят. В списанието се публикуват и преводи на текстове от световната художествена литература, разговори с писатели, поети и научни работници, анотации за литературни събития и др. Списанието се създава от доц. д-р Йованка Шотолова - академичен преподавател по теория на превода, франкофон и преводач от френски език. Рубриката за български книги се редактира от д-р Ивана Сръбкова, която работи в Славянската библиотека в Прага и превежда проза от български на чешки език.


◊ ПРЕВОДАЧЪТ

Името на Марцел Черни се свързва преди всичко с развитието на славистиката (в частност българистиката и сърбохърватистиката) в Чехия. Той е теоретик и научен изследовател на история на славистиката. Защитава докторска дисертация на тема: „Личността на Йозеф Карасек (1868-1916) в историята на чешката славистика и чешката литература във Виена”. Автор е на изследвания за съвременната чешка българистика; ролята на чешката интелигенция в развитието на следосвобожденска България; Васил Стоянов в Чехия; личността и делото на словашкия българист Ян Кошка и др.

Марцел Черни е верен на призванието си до днес – освен с научна дейност, той се занимава и с преподаване на българска литература в Карловия университет в Прага. Под негова редакция излизат много статии по българистика в списание „Славия”. Посветил е научни изследвания и на чешките преводи на българска литература. Самият той е преводач – превел е стихове от Димитър Кенаров и участва и в проекти по превод на българска проза. Неговата разнообразна дейност е доказателство за това, че интересът към славистиката съществува и до днес, въпреки трудностите в развитието на такива редки научни дисциплини.

* * *

Цялата публикация на адрес:
http://www.iliteratura.cz/Clanek/32901/christov-vladislav-9341080-fiАвтор:
25.03.2014 г. 19:58
Посетено: 1193
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/18804-poeziya-na-vladislav-hristov-izleze-na-cheshki-ezik