По света

Фотографиите на Богдан Филов от Балканските войни (1912-1913)

Нова книга от проф. д-р Хюсеин Мевсим в Турция

Фотографиите на Богдан Филов от Балканските войни (1912-1913)


Неотдавна в издателство "Türk Tarih Kurumu" ["Турско историческо дружество"] в Анкара излезе книгата "Bogdan Filov’un Balkan Savaşları (1912-1913) Fotoğrafları" ["Фотографиите на Богдан Филов от Балканските войни (1912-1913)"], включваща фотографии на д-р Филов, който като директор на Народния музей веднага след обявяването на Балканската война е командирован от Министерството на народното просвещение в Одринско и Македония за откриване, описване и събиране на археологически и етнографски старини. По време на научната експедиция ученият си води подробен дневник, чертае скици и т.н. Снимките са направени от 6 ноември 1912 до 5 юли 1913 г. и обхващат предимно паметници на култовата и цивилната архитектура от старогръцкия, римския, тракийския, византийския и османския период в Одринско и Вардарска Македония.

Допреди няколко години фотографиите се смятаха за унищожени или безследно изчезнали, когато Иво Хаджимишев с финансовата подкрепа на семейство Нели и Роберт Гипсън закупува стъклените негативи и ги обработва. Непосредствено преди откриването на изложбата под надслов "Архивът Гипсън" става ясно, че фотографиите са направени лично от Филов или по негово желание по време на научната му експедиция.

Докато въпросната изложба съдържа малка част от снимките, проф. д-р Хюсеин Мевсим включва в книгата албум 236 фотографии и ги разпознава. В уводната част подробно се проследява животът и обществената дейност на Богдан Филов, както и съдбата на фотографиите. Интерес предизвиква и начинът на представяне на нагледния материал – ако за дадена снимка има информация в дневника, то тя се извежда, като Х. Мевсим я дообогатява с описание и сведения за съвременното му състояние и статут. Чрез уникалните фотографии може да се проследи състоянието на Солун, Кавала, Ксанти, Сяр, Филипи, Дедеагач, Енидже Вардар, Лъджа, Одрин, Виза, Бунархисар и др. отпреди един век. Обективът фиксира не само църкви, манастири, джамии, мостове, крепостни стени, надписи, гробници и т.н., но така също сцени от всекидневието и бита.

Книгата допринася за възстановяване на представата за Одринско и Вардарска Македония през годините на Балканските войни.     
Автор:
01.01.2014 г. 22:44
Посетено: 1645
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/18359-fotografiite-na-bogdan-filov-ot-balkanskite-voyni-1912-1913