По света

Поетични творби на Иванка Денева, представени в Ротердам

Висока оценка на читателите и критиката за творчеството на писателката

Поетични творби на Иванка Денева, представени в Ротердам
            

◊ СЪБИТИЕТО

Поетични творби на Иванка Денева, представени в Ротердам

Това е второ творческо присъствие на писателката Иванка Денева пред ценители на словесното изкуство в Холандия – след представяне в Лайден на прозата и романа й „Кръстопъти и ветрове” преди няколко години.
            
В катедралата „Св. св. Лаурентий и Елизабет” Ротердам – град, известен с интересните си културни прояви и  архитектура, присъстващите чуха на испански и английски език поетичните строфи на авторката. Събитието бе почетено от испаноговорящи хора, българи и холандци.
           
Поезията на Иванка Денева на посочените езици получи високите оценки на читателите и критиката при публикуването на нейни творби в издания и антологии в Северна Америка, Канада, Испания и в редица страни от Латинска Америка. От настоящата година тя стана член и на Международното движение „Поети на света” (Чили). Световната испаноезична антология на поетите на XXI век (Мадрид, 2011 г.) включи сред представените творци поеми и биографията на авторката, член на Съюза на българските писатели.
            
Билингва (на испански и английски езици) бе представена и в Ротердам творческата справка за пътя на Ив. Денева в литературата. По твърдение на литературната критика, в творбите й от всички жанрове доминира хуманистичната нагласа към човека и света, както и отношението й към националните и общочовешките ценности. Една от основните теми - за вярата и любовта в поезията й, бе основание авторката да се обърне към присъстващите в храма представители на мултикултурните общности с прочита на български език на главата из Първото послание на св. апостол Павел към коринтяните, известна като „Химн на християнската любов”, прозвучала сетне и на испански език. Присъстващите се приобщиха към поетичните търсения на Иванка Денева по темата за обичта, възвисяването на човешкия дух и творческото начало в живота чрез прозвучалите  строфи на испански език от нейни поеми (превод Виолета Бончева).Автор:
20.09.2013 г. 12:29
Посетено: 1140
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/17646-poetichni-tvorbi-na-ivanka-deneva-predstaveni-v-roterdam