По света

България в Украйна

Съюз на българите, учили в България

На 10 декември 2005 г. (събота) в сградата на Българския културен център в Одеса, Украйна за пръв път се събраха бивши студенти, докторанти и специализанти, които са следвали в различните ВУЗ-ове на България, за да учредят новообразувалия се Съюз на българите, учили в България. На срещата се утвърди уставът на новата организация, избрано бе ръководство, прие се решение Съюзът да кандидатства за членство в Асоциацията на българите в Украйна. За председател бе избрана Ана Жечева, завършила Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Районните центрове, такива като Болград, Арциз, Измаил, Тарутино и други, а също и българите от Запорожие и Таврия избраха свои координатори, които ще ги представят в Управителния Съвет. Целите на този Съюз се преплитат с целите и задачите на останалите неправителствени организации - укрепването на българщината в Украйна, съвместна работа за нашата, българската кауза. Днес пред младите хора, получили образованието си в прародината и завърнали се в Украйна, все още стоят неразрешени проблеми, един от които е този, за признаването на дипломите и докторските степени, издадени от България. Целта на Съюза е да надгражда и да допринася за запазването на историческите ценности, националната култура, език, традиции, обреди и обичаи на българите в Украйна. Според устава Съюзът ще представя и защищава интересите на младите българи в културен, духовен, етнически, социално-икономически план, а също така и в други обществени сфери.
Автор: Олга Водинчар
12.12.2005 г. 19:40
Посетено: 444
Етикети: България
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/1552-balgariya-v-ukrayna