По света

"Истанбул през български очи" - нова книга от доц. д-р Хюсеин Мевсим

Ефрем Каранов, Михаил Маджаров и Никола Начов за "красавицата край Босфора"

"Истанбул през български очи" - нова книга от доц. д-р Хюсеин Мевсим


◊ СЪБИТИЕТО

Авторитетното Турско историческо дружество (Türk Tarih Kurumu) в Анкара, основано в 1932 г. по инициатива на Мустафа Кемал Ататюрк, издаде книгата "Bulgar Gözüyle İstanbul" ("Истанбул през български очи") на доц. д-р Хюсеин Мевсим, завършил българска филология
в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" (1989).

В предговора на книгата си авторът обръща внимание на значимостта на документалните творби
на български като спомени, пътеписи, очерци и др. за историята на Османската империя и Република Турция и необходимостта от тяхното представяне на турски.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА

В първата глава "Българите и Константинопол/Истанбул" се проследява в исторически план връзката и отношението на българите към "вечния град".

Следващата глава е посветена на Ефрем Каранов и уникалната му творба "На българската черква в Цариград преди 60 г.", в която покрай ученическите си спомени от Българското училище на Фенер много живо описва атмосферата на голямата холера в столицата през 1865 г.

Михаил Маджаров е представен със "Спомени" и "На Божи гроб преди 60 г.", в които описва пътуването и предстоя си в Истанбул при баща си като абаджийски чирак и пътуването на поклонение в Ерусалим, като Х. Мевсим предлага и очерк за поклонническите пътувания през XIX в. 

Последният автор е Никола Начов, от когото се предлага пътеписно-мемоарното произведение "До Бруса и назад", отнасящо се за размирната 1879 г.

Х. Мевсим запознава подробно турските читатели със споменатите автори, с връзките им с "красавицата край Босфора", коментира, анализира и предлага превода на цитираните им творби, които съдържат изключително ценни наблюдения, впечатления и свидетелства за обществения, културно-просветния и битовия живот в имперската столица през XIX в.

Авторът сподели, че под печат в истанбулското издателство "Kitap" е книгата му "Bulgar Gözüyle Edirne" ("Едирне през български очи"), а в момента подготвя вторите томове на книгите си за Бурса, Истанбул и Едирне, в които са включени нови български автори и творби.

Автор:
25.10.2011 г. 16:48
Посетено: 1853
Етикети: нови книги, Михаил Маджаров, Истанбул, Хюсеин Мевсим, книги на турски, преводи на турски, Ефрем Каранов, спомени и мемоари, Никола Начов, Цариград, Константинопол
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/13408-istanbul-prez-balgarski-ochi-nova-kniga-ot-dots-d-r-hyusein-mevsim