По света

Съвременна българска драматургия на турски

Хюсеин Мевсим отново представя най-доброто от родната драматургия

Съвременна българска драматургия на турски


Наскоро в книгоиздателство “Ürün” в Анкара излезе сборникът “Съвременна българска драматургия” (Çağdaş Bulgar Oyunları), в който са включени пиеси от Станислав Стратиев (“Празни стаи”), Йордан Радичков (“Лазарица”), Стефан Цанев (“Всички луди ме обичат”), Христо Бойчев (“Обратно броене”) и Елин Рахнев (“Боб”).

Съставител и преводач на пиесите е Хюсеин Мевсим, който през 2006 г. в истанбулското книгоиздателство “Papirüs” бе издал сборник с пиеси на Ив. Радоев, Ст. Стратиев, Ст. Цанев и Хр. Бойчев – първото цялостно представяне на българската драматургия в Турция.

За пръв път се превеждат и издават на турски пиеси на Радичков и Рахнев. В предислова към сборника Х. Мевсим излага мотивите си за превода и издаването на българска драматургия в Турция, където интересът към нея е изключително голям. В момента пиеси на Стратиев, Цанев и Бойчев се играят в държавни, общински и частни театри в Истанбул, Измир и Анталия. В сборника е включена и обзорната статия на Х. Мевсим “Поглед върху историята на българската драматургия”, в която се проследява нейното възникване и развитие от средата на 19. в. до наши дни с основните автори и развойни тенденции.

Хюсеин Мевсим сподели, че под печат е том с избрани култови пиеси на Христо Бойчев, най-играният български драматург в Турция, а в близките му планове влиза издаването на нов сборник с пиеси на Я. Добрева, Д. Атанасов, Ал. Попов и др., а така също томове с избрани пиеси на Ст. Стратиев и Ст. Цанев.
Автор:
13.04.2011 г. 19:03
Посетено: 1507
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/12160-savremenna-balgarska-dramaturgiya-na-turski