По света

Отбелязване на брой 1000 на вестник "Роден край" в Одеса и откриване на мемориална плоча на хан Аспарух в Запорожие

1330 години от основаването на България и 1310 от смъртта на хан Аспарух

Отбелязване на брой 1000 на вестник "Роден край" в Одеса и откриване на мемориална плоча на хан Аспарух в Запорожие


В периода от 10 до 12 декември Всеукраинският държавен български вестник "Роден край" организира поредица от събития, посветени на навършването на 1330 години от основаването на България и 1310 от смъртта на хан Аспарух, които ще се честват през 2011 година.

Тези две годишнини се предшестваха от друга забележителна дата за украинската българска общност. В гр. Одеса на 10-11 декември се чества юбилея на вестник "Роден край" по случай излизането на брой 1000 на вестника, който започва да се печата през 1989 г. 

На тържеството пристигнаха гости от България, Молдова, Приднестровие и цяла Украйна. В рамките на юбилея се проведе пресконференция с участието на представители на Държавния комитет за работа с националностите и религиите, Одеското отделение на съюза на журналистите, Одеския областен съвет, Генералното консулство на Р България в Одеса, Държавната агенция за българите в чужбина, Асоциацията на българите по света, делегацията от Народното градско читалище “Добри Войников”, гр. Шумен, главния редактор на вестника г-жа Дора Костова. Празникът бе съпътстван с тържествена концертна програма с участието на национални вокални и танцови състави от Бесарабия, а също така и с празнична трапеза в национален стил.

За вестник "Роден край" в Украйна знаят всички българи. "От събота до събота" него го очакват в Бесарабия, Таврия, Крим. Той има свои читатели в прародината България, в съседна Молдова, където живее другата част на бесарабските българи и на други места на земното кълбо, където живеят българи. Вестникът е обичан от много хора, защото носи кътче „роден край“ на всеки българин, който разгръща страниците му.

На това тържествено събитие се подчерта и преподтвърди огромната роля на вестника-будител за запазването на българската идентичност, за неговата значимост в отстояването на културните и духовни интереси на българите в Украйна.

След това празничните чествания се изместват в по-различна географска плоскост, в Таврия. Така, на 12 декември в гр. Запорожие се откри мемориална плоча на основателя на Аспарухова България - хан Аспарух. Инициаторът на този проект, главният редактор на в. "Роден край" г-жа Дора Костова (Одеса) осъществява преракрасната идея с подкрепата на председателя на организацията "Движение за историческата справедливост на българите" г-н Иван Ангелов (Запорожие) и меценатът на проекта – президента на Обществената Палата в гр. Одеса Виталий Алайбов. Паметната плоча е поставена на мястото на погребението на хан Аспарух, където по мнението на няколко български историци е намерена могилата на хана на брега на река Днепър около с. Вознесенка, което днес се явява един от районите на областния град Запорожие. Мемориалната плоча се намира в центъра на града, на площада на Профсъюзите. Организаторите планират за в бъдеще да се даде ново название на площада, като той да носи името на хан Аспарух. Плочата е изработена от украинския скулптор г-н Алексей Башкатов.

Днес сред историците и археолозите съществуват различни версии във връзка с намерените могили и съкровища, разкриващи нови визии и различни погледи върху историческото ни минало. Дори и тук да се намерят противоположни и спорни мнения във връзка с мястото на погребението на основателя на България, станало преди 1310 години, самият акт на признателност и българолюбие препотвърждава и безспорно способства за съхраняването на българската идентичност.
Автор: Олга Неделчева-Водинчар, Запорожие-Одеса
19.12.2010 г. 17:13
Посетено: 2728
Етикети: Одеса, вестник
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/11423-otbelyazvane-na-broy-1000-na-vestnik-roden-kray-v-odesa-i-otkrivane-na-memorialna-plocha-na-han-asparuh-v-zaporozhie