Календар

Откриване на Център "Андерсен" в Софийски университет

Център за научни изследвания и информация

Откриване на Център "Андерсен" в Софийски университет


◊ СЪБИТИЕТО

На 17 юни 2008 г., вторник, в 10.00 часа в Софийския университет ще бъде тържествено открит Център за научни изследвания и информация "Х. К. Андерсен".

За откриването ще пристигне специално от Оденсе професор Йохан де Мюлиус, виден специалист по Андерсен и ръководител на датския Андерсенов център.

• В рамките на тридневната (17, 18 и 19 юни) програма на това събитие ще бъде представен и първият датско-български речник, изготвен от датската езиковедка Лисе Боструп от Копенхагенския университет и Владимир Старирадев, преводач на Андерсеновите творби от датски език.

•  На 18 юни в 14.30 ч. в зала № 2 на Софийския университет Лисе Боструп ще изнесе лекция на английски език за преводите на богатото и разнообразно Андерсеново творчество в различни страни на света.◊ ПОВЕЧЕ ЗА ЦЕНТЪР "Х. К. АНДЕРСЕН"

Основан със съвместните усилия на нашето най-престижно висше училище и на Южнодатския университет в град Оденсе, родното място на великия датски писател, този център ще функционира към специалност „Скандинавистика” под егидата на Факултета по класически и нови филологии и Университетска библиотека. 

В неголямото и пестеливо мебелирано помещение на VІ етаж в главната сграда на СУ вече са подредени книгите от първото дарение за новия център, изпратено от Дания и включващо книги от и за Х. К. Андерсен на различни езици, литературно-критическа книжнина, брошури, дипляни и пр. Очакват се и книгите от второ дарение с издания, уникални за библиотечните фондове у нас, както и приток на информация по електронен път за събития в света, свързани с живота и делото на знаменития приказник.

В задачите на новия център, „клон” на международноизвестния център „Андерсен” към Южнодатския университет, ще влиза приемане и обработка на дарения от книги, включително и на български издателства, предоставянето им за ползване на широк кръг читатели – изследователи, преподаватели, студенти от цялата страна, изготвянето на българска „Андерсениана”, т.е. на опис и сбирка на преводи, проучвания и всякакви текстове на наши автори, посветени на творчеството на датския класик.

Специалност „Скандинавистика” е подготвила и сборник с материали от международната конференция, посветена на двестагодишнината от рождението на Х. К. Андерсен, чествана в световен мащаб през 2005 г., не без активния принос и на България.
Автор:
13.06.2008 г. 16:30
Посетено: 698
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/12/news/6077-otkrivane-na-tsentar-andersen-v-sofiyski-universitet