Календар

Дискусия върху архитектурни проблеми

Могат ли законите да помогнат или да навредят?

◊ СЪБИТИЕТО

На 21 април 2008 г. Съюзът на архитектите в България организира дискусия на тема: „Нормативната уредба в устройственото планиране в помощ на архитектурната експертиза”.

Дискусията ще се състои в зала 2 на Централния дом на архитекта в София, ул. „Кракра” № 11, на 21 април 2008 г. от 10.00 до 16.30 ч.


◊ ЗА ДИСКУСИЯТА

Възможно ли е устройствените закони – за устройство на територията, за обществените поръчки и за паметниците на културата – да станат препятствие за появата на лоша архитектура, и обратно – да насърчават високото качество в архитектурата; какви промени са необходими за това?

Да споделят своите становища, анализи и препоръки са поканени някои от най-видните български архитекти-проектанти, бивши и настоящи министри и заместник-министри, юристи, народни представители, главният архитект на София, председателят на комисията за местно самоуправление към Народното събрание г-н Ремзи Осман.

Това е втората проява, организирана от САБ, посветена на издигане ролята на архитектурната експертиза, след проведената през есента на м.г. кръгла маса.
Автор: Бисера Рибарова
14.04.2008 г. 15:29
Посетено: 660
Етикети: проблеми
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/12/news/5652-diskusiya-varhu-arhitekturni-problemi