Календар

Програма на Национален клуб "Приятели на Рьорих"

Месец Март

15.03.2005 г. (вторник) от 17,30 ч. :. Ролята на жената през Новия век - кръгла маса. 21.-23.03.2005 г. :. Участие в международна конференция “История на древните българи”. 29.03.2005 г. (вторник) от 17,30 ч. :. Видеофилм Волжска България". http://www.roerich-bg.org
Автор: Симеон Нейчев
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 482
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/12/news/554-programa-na-natsionalen-klub-priyateli-na-ryorih